Aktuality

V závěru školního roku dosáhli naši žáci dalších úspěchů v různých soutěžích. V okresním kole Pythagoriády zvítězil žák 8.B Jaroslav Boháč, Marek Hladík obsadil třetí místo. Mezi páťáky se dařilo Jakubovi Zhřívalovi (2. místo) a mezi sedmáky Evě Hahnové (3. místo). V krajském kole olympiády v angličtině nás úspěšně reprezentoval Štěpán Talacko.

číst více

Jednou z oblíbených akcí školy je každoroční závěrečná akademie 9. tříd. Letos proběhla v úterý 12. 6. v nabité sokolovně. Společné téma všech vystoupení bylo retro, ale protože pro každého znamená retro jinou představu, vznikla nakonec velice pestrá přehlídka vystoupení. Kdyby se ve škole vyučoval předmět manažerství, dramaturgie a režie, rozdali bychom samé jedničky. Takto nás aspoň těšily skvělá atmosféra a velmi přívětivé ohlasy.

číst více fotogalerie

Upozornění pro placení sporožirem (týká se pouze strávníků, jejichž platby probíhají pomocí sporožira): Česká spořitelna ruší sběrné účty (inkasní platby sporožirem) a převádí je na běžné účty. Z tohoto důvodu je třeba si zařídit od srpna 2018 trvalý příkaz na platby stravného. U každé platby je nutno zadat VS strávníka (naleznete na strava.cz nebo informace v kanceláři ŠJ). Záloha na stravné činí: 7-10 let 550 Kč, 11-14 let 600 Kč, 15 a více 600 Kč. Vratky stravného: Nově budou veškeré zůstatky na stravném vráceny všem strávníkům. Přeplatky zašleme během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte během srpna, nejpozději do 25. v měsíci. (Např. stravné na září do 25. 8. 2018)

číst více

Vzhledem k tomu, že 25. května nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme nuceni k tomuto dni upravit i Školní řád. V tomto dokumentu přibude ČÁST SEDMÁ - Ochrana osobnosti ve škole. Doplněný Školní řád je v sekci "ke stažení".

číst více

K zápisu se dostavilo celkem 86 dětí, z toho jich bude mít 13 odloženou školní docházku. Vzhledem k omezené kapacitě školy můžeme ve školním roce 2018/19 otevřít pouze dvě první třídy. Do nich budou přijaty jen děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě. Všem ostatním žadatelům o přijetí (trvalé bydliště mimo Č. Brod) doporučujeme dostavit se k zápisu na ZŠ Žitomířská (23. 4.). Přijatí žáci (reg. čísla): 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

číst více

Ve dnech 9. – 13. dubna 2018 proběhne v naší škole testování patnáctiletých žáků. Jedná se o realizaci mezinárodního šetření PISA 2018. Předmětem činnosti bude získání informací o úrovni čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.

číst více

Štěpán Talacko z 8. A s přehledem zvítězil v okresním kole anglické olympiády, kde ve své kategorii porazil 16 dalších osmáků a deváťáků z Kolínska. GRATULUJEME!!! Ester Pehalová ze 7. B byla ve své mladší kategorii čtvrtá, což je na okresní úrovni také velký úspěch. Moc blahopřejeme!

číst více

Plavecký výcvik bude zahájen ve čtvrtek 8. března a bude se týkat žáků druhých tříd. Od školy budeme odjíždět přibližně v 11 hodin, návrat bude kolem 14,00. Podařilo se nám domluvit s vedoucí jídelny prodloužení výdejní doby obědů, takže se děti po příjezdu ještě stihnou naobědvat.

číst více

Odjezd na lyžařský kurz je v sobotu 20. ledna v 9 hodin od školy, sraz je v 8,45. Vedoucím kurzu je pan učitel Kropáček, všechny informace ohledně vybavení žáci dostali. Nezapomeňte na povinnou přilbu. Návrat je v pátek 26. ledna v dopoledních hodinách. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou v Tyršově ulici a nechali tak místo pro autobus.

číst více