Aktuality

Žáci a vychovatelky ze školní družiny 3. - 5. tříd děkují paní Jitce Rasslové, majitelce firmy M.J.B. services s.r.o. Český Brod, za sponzorský dar ve formě hraček a sportovních pomůcek.

číst více

Jako zástup za mateřskou dovolenou přijmeme na částečný úvazek učitelku AJ. Nástup je možný ihned, pracovní doba 2 - 3 dny v týdnu. Jedná se o výuku ve 3. a 4. ročníku do konce června.

číst více

K základnímu vzdělávání budou na základě zápisu přijaty děti s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103.

číst více

Náš žák Matěj Peffek z 5. A dosáhl úspěchu v matematické soutěži PLUS, kterou již tradičně pořádá 2. Základní škola v Kolíně pro žáky 5. ročníků. Matěj v těžké konkurenci 91 páťáků z celého okresu získal čtvrté nejvyšší bodové ohodnocení a vybojoval sdílené 6. - 8. místo. Gratulujeme.

číst více

Naše škola pořádá dvoudenní zájezd do Německa s cestovní kanceláří Monatour. Navštívíme například zámek Neuschwanstein, Solné doly, uvidíme Alpy, olympijské městečko Garmisch-Partenkirchen či lázeňské městečko Berchtesgaden. Projedeme se lodí po jezeře Königsee, ubytování a snídani máme zajištěny v bavorském penzionu. Bližší informace ve škole u pí učitelek Adamovičové, Kokešové, Langové a Kvapilové.

číst více

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 vyhlašuji pro žáky ZŠ Český Brod, Tyršova 68 na pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2019 volné dny. Jelikož v době ředitelského volna nemají děti nárok na oběd v jídelně, obědy jsme na tyto dny všem žákům školy odhlásili.

číst více

Pěkného úspěchu dosáhli žáci 5. tříd na Matematické olympiádě. Petra Lundáková z 5.C obsadila čtvrté místo, Jan Hlaváč skončil osmý a Jaroslav Petrásek jedenáctý. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

číst více

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 5. dubna od 9 do 17 hodin a v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici (pod penzionem Anna). Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. K zápisu přineste rodný list dítěte. Pokud budete žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

číst více

Odjezd na lyžařský kurz bude v sobotu 19. ledna v 9 hodin od školy. Sraz účastníků je v 8,45, návrat v pátek 25. 1. kolem 11,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více

Odjezd na lyžařský kurz bude v neděli 13. ledna ve 13 hodin od školy. Sraz účastníků je ve 12,45, návrat v sobotu 19. 1. kolem 15,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více