Aktuality

Třídní schůzky "předškoláků" se konají v úterý 21. 5. v 17 hodin v budově na Husově náměstí (budoucí 1.A a 1.C) a v úterý 11. 6. v 17 hodin v budově v ul. Žitomířská (budoucí 1.B). Všichni zákonní zástupci dostanou pozvánku na e-mail, který uvedli u zápisu.

číst více

Vzhledem k nárůstu počtu tříd od nového školního roku přijmeme učitele s aprobacemi AJ a VV. Město Český Brod má v současné době byt k pronájmu, který je v případě zájmu k dispozici. Další informace podáváme v ředitelně školy.

číst více

Žáci a vychovatelky ze školní družiny 3. - 5. tříd děkují paní Jitce Rasslové, majitelce firmy M.J.B. services s.r.o. Český Brod, za sponzorský dar ve formě hraček a sportovních pomůcek.

číst více

Několik čísel: Kapacita školy je 580 žáků. Počet žáků školy ke dnešnímu dni je 555. Počet žáků přijatých u zápisu je 79. Počet žáků, kteří ukončí v červnu školní docházku je 52. Kapacita školy je tedy naplněna. Z tohoto důvodu do naší školy žádné další žáky nemůžeme přijmout. Pokud jste se k zápisu ve vypsaném termínu nedostavili, využijte zápisy na jiných školách.

číst více

Jako zástup za mateřskou dovolenou přijmeme na částečný úvazek učitelku AJ. Nástup je možný ihned, pracovní doba 2 - 3 dny v týdnu. Jedná se o výuku ve 3. a 4. ročníku do konce června.

číst více

K základnímu vzdělávání budou na základě zápisu přijaty děti s těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103.

číst více

Náš žák Matěj Peffek z 5. A dosáhl úspěchu v matematické soutěži PLUS, kterou již tradičně pořádá 2. Základní škola v Kolíně pro žáky 5. ročníků. Matěj v těžké konkurenci 91 páťáků z celého okresu získal čtvrté nejvyšší bodové ohodnocení a vybojoval sdílené 6. - 8. místo. Gratulujeme.

číst více

Naše škola pořádá dvoudenní zájezd do Německa s cestovní kanceláří Monatour. Navštívíme například zámek Neuschwanstein, Solné doly, uvidíme Alpy, olympijské městečko Garmisch-Partenkirchen či lázeňské městečko Berchtesgaden. Projedeme se lodí po jezeře Königsee, ubytování a snídani máme zajištěny v bavorském penzionu. Bližší informace ve škole u pí učitelek Adamovičové, Kokešové, Langové a Kvapilové.

číst více

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 vyhlašuji pro žáky ZŠ Český Brod, Tyršova 68 na pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2019 volné dny. Jelikož v době ředitelského volna nemají děti nárok na oběd v jídelně, obědy jsme na tyto dny všem žákům školy odhlásili.

číst více

Pěkného úspěchu dosáhli žáci 5. tříd na Matematické olympiádě. Petra Lundáková z 5.C obsadila čtvrté místo, Jan Hlaváč skončil osmý a Jaroslav Petrásek jedenáctý. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

číst více