Aktuality

Prázdniny

30.6.2021

Vážení rodiče, milí žáci! Školní rok 2020/2021 předáním vysvědčení pro Vás dneškem skončil. Byl náročný, plný změn, zvratů a novinek. Děkujeme za spolupráci a podporu. Společně jsme vše zvládli. Za vedení školy přeji všem krásné prázdniny. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Anketa k distanční výuce

20.6.2021

Vážení rodiče, platnost dotazníku, na který jste obdrželi odkaz do vaší e-mailové schránky a je též v systému Bakaláři, končí ve středu 23.6.2021. Vaše odpovědi průběžně sledujeme a děkujeme za vaši účast. Celkové vyhodnocení bude k dispozici na našich stránkách v červenci.

číst více

Elektronická školní pokladna

18.6.2021

Vážení rodiče, od nového školního roku budou veškeré platby mezi školou a rodinou probíhat bezhotovostně pomocí elektronické školní pokladny. Rodiče budou mít možnost již v průběhu prázdnin a na začátku školního roku 2021/2022 vložit na bankovní účet školy danou částku, ze které se bude odečítat jednotlivým žákům částka za výlety, exkurse, pracovní sešity, školní družinu apod. Každý žák bude mít svůj variabilní symbol, pod kterým budou platby evidovány. Zároveň budou rodiče dostávat přehled o stavu účtu - konta svého dítěte. Číslo účtu, variabilní symbol a výši částky obdrží žáci v příštím týdnu od svých třídních učitelů. Podrobné informace o systému elektronické školní pokladny budou také v průběhu prázdnin v Bakalářích.

číst více

Informace ke stravování pro nové žáky od září 2021

18.6.2021

Vážení rodiče, na adrese www.skolnirestaurantcb.cz je uveřejněna přihláška ke stravování. Tuto přihlášku je nutné vyplnit a zaslat zpět. Prosíme, abyste této možnost využili, abychom v září předešli kumulaci davů. Jakmile bude strávník zaveden do systému, obdrží od nás potvrzení s přihlašovacími údaji na strava.cz. Následně zaplatí obědy na bankovní účet č. 333 0300 333/ 0600. Variabilní symbol platby je telefonní číslo zákonného zástupce (9místné číslo). Toto slouží jako kontakt v případě, že není platba správně identifikována. Zakoupit a nastavit čip bude možné od 23. 8. 8-12. Při malém zájmu, bude vylepen tel. kontakt, na kterém nás bude možné zastihnout. Za tým školní jídelny Bezručova 1099 Jana Tomášková

číst více

Laboratorní potvrzení PCR testu

15.6.2021

Vážení rodiče, dne 28.6.2021 proběhne poslední PCR testování v tomto školním roce.V případě zájmu o potvrzení laboratorního výsledku testování z tohoto dne vám bude výsledek vydán v písemné podobě. Žádejte u třídních učitelů, kteří předají vedení školy seznam zájemců. Jitka Majerová​

číst více

Letní kempy z dotací MŠMT

13.6.2021

Spolek Leccos z.s. v Českém Brodě pořádá o prázdninách letní kempy pro děti. Informační letáčky byly vloženy na nástěnku školy v systému Bakaláři.

číst více

Školní družina - vratky

13.6.2021

Vážení rodiče, vzhledem k průběhu školního roku s omezením provozu školní družiny bude po 30.6.2021 vracena poměrná část poplatku. Částka bude bezhotovostně převedena na vámi uvedený účet. Od vychovatelek školní družiny obdržíte příslušný formulář k vyplnění požadovaných údajů.

číst více

Vyučovací hodiny ve třídách bez roušek a respirátorů

7.6.2021

Milí žáci, vážení rodiče! Od úterý 8.6.2021 zaniká povinnost používání roušky či respirátoru při výuce ve třídách. Žáci i učitelé v době výuky při sezení v lavici mohou roušky odložit. V době přestávek a při pohybu ve společném prostoru školy ( chodby, šatna, WC) je stále rouška povinná. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Aktivity školy do konce školního roku

6.6.2021

Milí žáci, vážení rodiče! Postupné rozvolňování dovoluje školách v době vyučování plánovat další činnosti a aktivity. Níže uvádíme plán, který budeme postupně aktualizovat a doplňovat.

číst více