Aktuality

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

29.3.2021

V pondělí 29.3.2021 bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek pouze pro žáky budoucích 1.ročníků. Tento zápis se žáků budoucích 6.tříd netýká, informace o počtu přijímaných žáků do šestých tříd budou k dispozici na počátku měsíce června. Prozatím nelze přijímat žádosti k přijetí do šestých tříd.

číst více

Informace k provozu školy od 29.března

27.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 29.března 2021 i nadále pokračujeme v distanční výuce, skupina pro děti rodičů IZS bude pro přihlášené v provozu také. Ve čtvrtek 1.dubna jsou prázdniny, výuka probíhat nebude. Prozatím nemáme žádné konkrétní informace o případném systému návratu žáků do škol, o způsobu a průběhu testování žáků.

číst více

Zápis do 1.ročníků pro školní rok 2021/2022

16.3.2021

Vážení rodiče, pro podání elektronické přihlášky zvolte záložku vpravo na úvodní stránce- Zápis online, zde vstoupíte do aplikace. vstup do aplikace bude umožněn v pondělí 29.3.2021 v 8 hodin. Pozorně se seznamte s termínem, s průběhem zápisu,s postupem odesílání dokumentů v písemné podobě. Podrobnosti a kritéria k přijetí se dočtete níže.

číst více

Bakaláři

3.3.2021

Vážení rodiče, upravili jsme systém omlouvání nepřítomnosti žáků. Omlouvejte své děti primárně pomocí systému Bakaláři, omluvenky posílejte třídnímu učiteli. Jednotliví vyučující zaznamenávají nepřítomnost vašeho dítěte do docházky v třídní knize, třídní učitelé absenci na základě vámi odeslané omluvenky zaevidují jako omluvenou. Pokud se potřebujete spojit s konkrétním vyučujícím, oslovte ho emailem : přijmení@2zscbrod.cz, kontakty na vyučující najdete také zde na webu školy. Upozorňujeme, že může docházet k drobným problémům při zavádění systému. Případné nedokonalosti můžeme zjistit a upravit pouze za provozu systému. V průběhu tohoto týdne budou třídní učitelé rozesílat přístupové údaje pro žáky, aby mohli vstupovat do své žákovské knížky v systému Bakaláři. Tyto údaje obdržíte opět do svých emailových schránek. Žádáme o předání dětem a o pomoc se zprovozněním žákovské knížky, zejména u mladších dětí. Třídní učitelé rozešlou žákům svých tříd návod na používání systému Bakaláři. Děkujeme za spolupráci.

číst více

Skupina pro předškolní děti

1.3.2021

Oznamujeme, že skupina pro předškolní děti rodičů vybraných profesí bude od úterý 2.3.2021 v provozu v Mateřské škole Kollárova v Českém Brodě. Zájemci mohou kontaktovat Mgr. Zumrovou na : reditelka@msletadylko.cz. Podmínky podání žádosti k přijetí se nemění.

číst více

Informace o ošetřovném

28.2.2021

Vážení rodiče, veškeré informace o ošetřovném najdete na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola žádný formulář nevystavuje , ani nepotvrzuje.

číst více

Provoz skupiny pro pracovníky vybraných profesí od 1.března

27.2.2021

Provoz skupiny pro děti do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků a zaměstnance v sociálních službách, v profesích nezbytných pro chod státu pokračuje. Naše škola bude i nadále poskytovat péči žákům, kteří tuto skupinu již navštěvovali. Nově mohou do této skupiny docházet i děti předškolního věku (z důvodu uzavření mateřských škol), jejichž rodiče pracují ve výše uvedených oblastech a profesích. V případě zájmu o docházku je třeba se spojit s vedením školy na tel.čísle 735 174 844 nebo na e-mailu: majerovaj@2zscbrod.cz. Zájemci další informace o provozu. Oběd pro děti je zajištěn.

číst více

Uzavření školy od 1.března

27.2.2021

Vážení rodiče, vyhlášením nouzového stavu dochází od 1.března 2021 k úplnému uzavření školy, do školy nebudou již od tohoto data docházet ani 1.a 2.třídy, třídy přecházejí na distanční výuku, nebude v provozu ani školní družina. Podrobné informace o formách distanční výuky obdržíte od třídních učitelek. Mgr. Jitka Majerová

číst více