Aktuality

Úspěch našeho žáka

5.4.2019

Náš žák Matěj Peffek z 5. A dosáhl úspěchu v matematické soutěži PLUS, kterou již tradičně pořádá 2. Základní škola v Kolíně pro žáky 5. ročníků. Matěj v těžké konkurenci 91 páťáků z celého okresu získal čtvrté nejvyšší bodové ohodnocení a vybojoval sdílené 6. - 8. místo. Gratulujeme.

číst více

Zájezd do Německa

21.3.2019

Naše škola pořádá dvoudenní zájezd do Německa s cestovní kanceláří Monatour. Navštívíme například zámek Neuschwanstein, Solné doly, uvidíme Alpy, olympijské městečko Garmisch-Partenkirchen či lázeňské městečko Berchtesgaden. Projedeme se lodí po jezeře Königsee, ubytování a snídani máme zajištěny v bavorském penzionu. Bližší informace ve škole u pí učitelek Adamovičové, Kokešové, Langové a Kvapilové.

číst více

Ředitelské volno

13.3.2019

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 vyhlašuji pro žáky ZŠ Český Brod, Tyršova 68 na pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. 2019 volné dny. Jelikož v době ředitelského volna nemají děti nárok na oběd v jídelně, obědy jsme na tyto dny všem žákům školy odhlásili.

číst více

Úspěch našich páťáků

6.2.2019

Pěkného úspěchu dosáhli žáci 5. tříd na Matematické olympiádě. Petra Lundáková z 5.C obsadila čtvrté místo, Jan Hlaváč skončil osmý a Jaroslav Petrásek jedenáctý. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

číst více

Zápis do 1. tříd

18.1.2019

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 5. dubna od 9 do 17 hodin a v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici (pod penzionem Anna). Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. K zápisu přineste rodný list dítěte. Pokud budete žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

číst více

Lyžařský kurz - 7.B + 7.C

11.1.2019

Odjezd na lyžařský kurz bude v sobotu 19. ledna v 9 hodin od školy. Sraz účastníků je v 8,45, návrat v pátek 25. 1. kolem 11,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více

Lyžařský kurz - 7.A

7.1.2019

Odjezd na lyžařský kurz bude v neděli 13. ledna ve 13 hodin od školy. Sraz účastníků je ve 12,45, návrat v sobotu 19. 1. kolem 15,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více

Mikuláš

6.12.2018

A zase je tu Mikuláš. Žáci devátých tříd se proměnili na anděly, čerty a velel jim svatý Mikuláš. Velmi kvalitně sehráli všichni své role a připravili spolužákům pěkné dopoledne. Taky klientům penzionu Anna nadělovali. A nejen dobroty, ale hlavně vlídné slovo, úsměv a také vánoční písničky.

číst více fotogalerie

Sponzorský dar

21.11.2018

Děkujeme firmě MGC servis s. r. o. za sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč. Za tento dar pořídíme na školní zahradu stůl na stolní tenis a příslušenství.

číst více

Zájezd do Regensburgu

13.11.2018

Nabízíme našim žákům možnost zúčastnit se zájezdu do krásného bavorského města Regensburgu (Řezno). Termín je 12. prosince, cena 619,- Kč, odjezd v 6 hodin od školy, návrat kolem 22.00. Na programu je prohlídka města, návštěva knížecího zámku Thurn Taxisů, adventní trh a podvečerní zastávka v Abensbergu. Podrobné informace podá paní učitelka Kvapilová.

číst více