Další žáky nepřijímáme

11.4.2019

Několik čísel: Kapacita školy je 580 žáků. Počet žáků školy ke dnešnímu dni je 555. Počet žáků přijatých u zápisu je 79. Počet žáků, kteří ukončí v červnu školní docházku je 52. Kapacita školy je tedy naplněna. Z tohoto důvodu do naší školy žádné další žáky nemůžeme přijmout. Pokud jste se k zápisu ve vypsaném termínu nedostavili, využijte zápisy na jiných školách.