Dětská skupina pro děti vybraných profesí v době uzavření škol

12.11.2020

Vážení rodiče, naše škola bude od pondělí 16.11.2020 zajišťovat péči o děti vybraných profesí.

Dle rozhodnutí vlády č. 1109 ze dne 30.10.2020 byla rozšířena nabídka péče o další profese. Tato péče je poskytována dětem rodičů zaměstnaných v :

  • IZS, zdravotnických službách, orgánech ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních sborech, obecní policii, PČR, ozbrojených složkách,
  • sociálních službách, odborech sociální péče,
  • ÚP, ČSSZ, FS,
  • školách všech stupňů a školských zařízeních ( pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci), zařízeních školního stravování,
  • České poště.

Péče se týká dětí od 6 do 10 let.

Místo provozu: budova ZŠ Husovo náměstí 19 ( ,,radnice")

Provoz: v pracovní dny od 7 do 16:30 hod.

Přihláška : Přihláška vyplněné předat nejpozději v den nástupu, písemně oznámit zájem o docházku: majerovaj@2zscbrod.cz

Stravování: svačiny a pitný režim zajišťují rodiče, oběd bude zajišťován školou ve ŠJ ul.Bedřicha Smetany a bude zdarma.

Vybavení: dle potřeby dětí k výuce + dostatečný počet roušek, doporučujeme 3-4 dle délky pobytu.

Náplň a činnosti: dle kmenových škol bude v dopoledních hodinách probíhat distanční výuka v určených časech pod dohledem pedagogických pracovníků, děti budou mít k dispozici počítače a odbornou podporu, oběd od 11:30 do 12:30, po zbytek dne řízené a odpočinkové aktivity s pobytem venku.

Připomínáme, aby rodiče zodpovědně poskytovali pedagogickým pracovnicím informace o změnách - čas, vyzvedávající osoba.