Důležité upozornění

8.9.2020

Vzhledem k celkové epidemiologické situaci upozorňujeme, že do budov školy mohou vstupovat pouze žáci, vyučující a další zaměstnanci školy. Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup povolen pouze ve výjimečných případech, pouze s rouškou a s dodržením hygienických opatření. Vždy do předchozí telefonické dohodě! V ostatních situacích lze požádat vyučujícího, zaměstnance školy o konzultaci elektronicky, případně mimo budovu. Děkujeme.