Informace k předávání úkolů

17.3.2020

Žádáme všechny žáky nebo zákonné zástupce, aby poslali do čtvrtka 19. 3. e-mail svému třídnímu učiteli, do předmětu napište jméno a příjmení. Použijte e-mail třídního učitele, který je uveden na stránkách školy (O škole - zaměstnanci). Tím třídní učitelé získají e-mailový kontakt na své žáky. Veškeré informace a úkoly budou potom předávány prostřednictvím třídních učitelů.