Informace k provozu školy od 29.března

27.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 29.března 2021 i nadále pokračujeme v distanční výuce, skupina pro děti rodičů IZS bude pro přihlášené v provozu také. Ve čtvrtek 1.dubna jsou prázdniny, výuka probíhat nebude. Prozatím nemáme žádné konkrétní informace o případném systému návratu žáků do škol, o způsobu a průběhu testování žáků.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.