Informace k testování žáků 5. a 9. ročníků

18.4.2021

Žáci, kteří se ve dnech 3. 5. – 6. 5. 2021 zúčastní jednotných přijímacích zkoušek, se musí prokázat potvrzením o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dní.

Průběh testování na naší škole:

- deváté ročníky budou testovány ve čtvrtek 29. 4. 2021 v těchto časových intervalech:

9. A od 8:30

9. B a 9. C od 9:30

Pokud to počasí dovolí, budou se žáci testovat venku za budovou Tyršova. Žáci musí mít

samozřejmě ochranu dýchacích cest, kterou sundají jen pro chvíli samoodběru.

 

- páté ročníky mají v týdnu od 3. 5. prezenční výuku, budou tedy testováni všichni v pondělí.

Žáci, kteří půjdou na přijímací zkoušky, si vyžádají potvrzení o výsledku testu od třídního

učitele.

 Žáci potvrzení při příchodu na přijímací zkoušky na SŠ neodevzdávají, pouze ukazují a zůstává jim pro použití na druhý termín zkoušek.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

— Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby

 

 

Úplné informace (např. co dělat, když je test pozitivní) najdete na: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf