Informace ke stravování od 1.března 2021

16.2.2021

Vážení rodiče, množí se dotazy ke stravování od 1.března. Přecházíme k tomuto datu do nového zařízení školního stravování se sídlem v Bezručově ulici. Smlouvy se Scolarest a ŠJ ZŠ Žitomířská jsou ukončeny k 28.2.2021. Také z těchto důvodů jste byli vyzváni k podání žádosti k vyrovnání účtů vašich dětí. Byli jsme ujištěni vedením města, že ke stanovenému datu vše proběhne podle plánu. Ze setkání s p.ředitelem nové ŠJ vyplynulo, že se aktuálně dokončuje příprava systému registrace strávníků, po spuštění systému budete neprodleně informováni o způsobu a termínu přihlášení ke stravování. Mějte, prosím, trpělivost. Děkujeme za pochopení Jitka Majerová​