Informace o organizaci provozu školy od 3.5.2021

30.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci. Od pondělí 3.5. 2021 se do školy vrací v rotační docházce část tříd 2.stupně. Bude nutné stále dodržovat již nastavená hygienická pravidla - desinfekce rukou, rozestupy, zakrytí dýchacích cest. Níže je uveden rozpis tříd 2.stupně a 3.A na hlavní budově v sudém týdnu, rozpis tříd v lichém týdnu bude uveřejněn aktuálně. Zavedený systém rotační docházky 1. stupně se nemění. Podrobnější informace o provozu najdete níže.

 

         

                                                                Informace k výuce od 3.5.2021

 

 

 

Příchody a odchody tříd od 3. 5. 2021 – HLAVNÍ BUDOVA

 

 

PŘEDNÍ VCHOD

Odchod dle rozvrhu

v 5 min. intervalech

Zadní vchod

(ze zahrady)

Odchod dle    rozvrhu

v 5 min. intervalech

Po - Pá

7:20 - 6.B

7:25 - 9.B

7:25 - 7.B

7:30 - 3.A

7:35 - 8.B

7:40 - 9.C

  • Výuka

Na 1.stupeň dochází žáci v rotačním způsobu stejně jako bylo stanoveno od 12.4.2021

Na 2. stupni od 3.5.2021 platí  prezenční výuka v rotačním způsobu vždy pro jednu ze dvou skupin žáků 6.-9. ročníků. Druhá skupina se učí na dálku.

Výuka ve škole probíhá dle běžného rozvrhu jednotlivých tříd. Třídy 1. i 2.stupně se tak vystřídají po týdnech v prezenční výuce ve škole.

Všichni žáci budou vyučujícími informováni o formě a časové dotaci výuky na dálku prostřednictvím Microsoft Teams, jak jsou zvyklí. Distanční výuka bude probíhat ve větší míře asynchronně s důrazem na samostatnou práci.

Tělesná výchova bude nahrazena pohybovými aktivitami venku. V hudební výchově se vyučující s žáky budou věnovat teorii, poslechu a hudební nauce. 

Během výuky i o přestávkách platí povinnost nosit roušky a dodržovat hygienická opatření.  Pravidelné větrání tříd zajistí samotní učitelé. Organizace příchodu i pobytu ve škole jsou zohledněny tak, aby byla zachována homogenita a nedocházelo k mísení jednotlivých skupin.

Každý žák musí být vybaven dostatečným počtem roušek. Ve škole jsou na všech budovách k dispozici roušky náhradní.

Nezapomeňte prosím, že distanční výuka je dle zákona č. 561/2004 Sb. povinná. Nadále platí systém omlouvání absencí jako dosud.

 

TESTOVÁNÍ –bude probíhat  samoodběrem za pomoci testů SingClean poskytnuté MŠMT. V každé třídě budou vždy přítomny jako dohled 2 dospělé osoby z řad pedagogů.

Všichni zaměstnanci školy testování podstupují podle stanovených pravidel.

Žáci 1.stupně se budou od 3.5.2021 testovat pouze 1x týdně v pondělí.

Žáci 2.stupně se budou testovat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

Žák, který nebude přítomen ve dnech testování, si provede test v den příchodu do školy. 

Testovat se nemusí žák, který prokáže v den testování, že prodělal onemocnění covid19 a od jeho prodělání neuplynulo 90 dnů nebo absolvoval PCR test s negativním výsledkem, od kterého neuplynulo více jak 7 dnů.  

Škola nevystavuje žákům potvrzení o negativním výsledku testu. Pro volnočasové aktivity žáků mohou rodiče předložit čestné prohlášení, že jejich dítě absolvovalo test s negativním výsledkem ve škole.

Potvrzení o pozitivním výsledku testu je škola povinna vystavit vždy.

 

  • Stravování:

Stravování bude probíhat ve školním restaurantu v Bezručově ulici

Žáci 1.,2. a 3. tříd se budou stravovat v prostorách bývalé výdejny v přízemí.

Žáci  4. a 5. tříd a celého druhého stupně se budou stravovat v jídelně v patře se samostatným vchodem z chodníku.

Doporučujeme rodičům, aby přihlášky a odhlášky byly aktuální, účty dětí si rodiče spravují sami, škola nemá na evidenci stravování žádný vliv.

Žáci na distanční výuce si obědy mohou přihlásit individuálně a odebírat si je mohou podle pravidel nastavených na www.skolnirestaurantcb.cz.

 

  • Školní družina:

Ranní družina  z organizačních a provozních důvodů nebude.

Provoz školní družiny je do 16:30.

Každá třída bude jedním oddělením školní družiny pro zachování homogenity.

 

Pokyny pro odchod na obědy budou mít vychovatelky ŠD. Žáci 1.stupně, kteří docházejí na oběd individuálně, odcházejí na oběd  po skončení vyučování.  

 

Skupina pro žáky IZS je beze změn.

 

Všichni doufáme v bezproblémový návrat.

 

                                                                           Mgr. Jitka Majerová