Informace pro rodiče žáků 2.stupně

17.9.2020

Oznamujeme, že od pátku 18.září 2020 je pro žáky a vyučující 2.stupně povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy a při výuce ve třídách. Žádáme rodiče o zajištění alespoň 2 roušek na výměnu. Zároveň je důležité vybavit žáky igelitovými sáčky na uložení čistých a již použitých roušek. Tato povinnost se vztahuje také na žáky 3.A, kteří mají svou kmenovou třídu na hlavní budově. Pro třídy 1.stupně se pravidla nemění. Děkujeme za spolupráci.