Informace pro rodiče

13.11.2020

Školní stravování pro 1.a 2.třídy Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Na obědy budou děti docházet s družinou. První a druhé třídy, které se v prezenční výuce stravují ve výdejně Scolarest, budou mít automaticky obědy odhlášené. Rodiče nemusí mít obavy, že by dětem bylo z jejich účtu strháváno za stravu - vše potvrzeno p. Šafaříkovou, zástupkyní Scolarest Milovice.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Všichni žáci 1. a 2. tříd budou po dobu omezení chodit na obědy do školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany. Z organizačních důvodů budou obědy pro žáky od čtvrtka 19. 11. 2020. Žáci 1.a2.tříd naší školy se stravovali ve ŠJ Scolarest, nyní je třeba všechny přeregistrovat na dočasnou dobu do jiné ŠJ. Během dnešního dne by měl všem rodičům žáků 1.a2.tříd přijít informační email s variabilním symbolem platby stravného. Rodiče, kteří chtějí, aby dítě chodilo na obědy, zaplatí na účet školní jídelny (9295110207/0100) zálohu 300 Kč na měsíc listopad. Platba musí proběhnout pod variabilním symbolem, který vám přijde emailem. Neplaťte zálohu pokud nemáte variabilní symbol!!! Platbu byste měli provést nejpozději v pondělí 16. 11., aby byla připsána na účet jídelny nejpozději ve středu.