Návraty na Vrátkov

3.1.2017

Po několika konzultacích mezi zástupci města Český Brod a ředitelem ZŠ Tyršova se obracíme na rodiče s následující prosbou o spolupráci, jejímž výsledkem bude optimální zapojení pedagogů, rodičů a lesních hospodářů do prospěšných aktivit rodících se na vrátkovské hájence Městských lesů.

Dospěli jsme k názoru, že optimální možností, jak využít znalosti a schopnosti lidí zajímajících se o přírodu a její zachování pro budoucí generace a o les zejména, a také k zajištění dobrých podmínek materiálního zázemí (zařízení „odborné přírodní učebny“, pomůcek apod.) může pomoci vedle již existujících „institucí“ jako je město a škola také například spolek, který by takto nadšené lidi sdružoval a mohl by také ve spolupráci s městem a školou pomoci při zajištění prostředků na provoz takového školícího terénního centra.

 

Pokud by Vás taková iniciativa lákala, poskytněte prosím na sebe kontakt buď třídním učitelům, nebo přímo do ředitelny školy.