Opatření platná od 25.února

24.2.2021

Vážení rodiče, vzhledem ke změnám v používání ochranných pomůcek posíláme aktualizované znění, viz níže.

Vážení rodiče, vzhledem ke změnám v používání ochranných pomůcek posíláme aktualizované sdělení 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
 
 
  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 ▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: 
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. 
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 
Výše uvedené se nevztahuje na strávníky ve školních jídelnách v době konzumace jídla včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.