Organizace docházky žáků 1. stupně

11.5.2020

V sekci "ke stažení" si můžete stáhnou přihlášku k výuce. Přihlášku je nutné odeslat e-mailem třídní učitelce do 18. května. Rovněž jsou zde k dispozici hlavní informace k organizaci výuky. Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny, rozvrh a přiděleni pedagogové.

Informace k výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 • Třídní učitelé 1. stupně budou pokračovat v distanční výuce a budou spolupracovat s ped. pracovníky, kteří budou dopoledne u žáků.
 • Dopolední výuku budou zajišťovat ostatní pedagogičtí pracovníci – asistentky, vychovatelky a učitelé 2. stupně.
 • Odpolední dohled nad žáky zajistí vychovatelky ŠD.
 • O rozvrhu hodin a vyučovaných předmětech rozhodne ředitel školy a třídní učitelé. Dopolední výuka bude 4 vyučovací hodiny, odpolední družina (pro 1. – 4. třídy) podle potřeby, nejdéle do 16,00 hod.
 • Před vyučováním před školou jsou žáci povinni zakrývat si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržovat odstupy minimálně 2 metry.
 • Při prvním příchodu do školy odevzdají nebo podepíšou u vchodu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je na stránkách školy (ke stažení).
 • Při příchodu do školy a přezutí v šatně se žák dle seznamu zařadí do své skupiny a místnosti.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek.
 • Ve třídě bude k dispozici dezinfekce na ruce, kterou musí každý při příchodu do třídy použít.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • O případném sejmutí roušky ve třídě rozhodne učitel. Po sejmutí se rouška ukládá do sáčku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Obědy pro žáky zajišťuje jídelna v areálu nemocnice prostřednictvím „studených balíčků“, které budou přivezeny přímo do školy. I svoje jídlo si do školy přinést mohou.
 • Ve škole budou platit velmi přísná hygienická pravidla (úklid třídy, chodby, WC, větrání… ).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.