Organizace docházky žáků 9. tříd

4.5.2020

V návaznosti na informace z 2. 5. zveřejňujeme organizaci školní docházky žáků 9. tříd, kteří se připravují k přijímacím zkouškám. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 e-mailem třídní učitelce. Rozklikněte prosím tento článek (číst více).

Organizace školní docházky žáků 9. tříd, kteří se připravují k přijímacím zkouškám

 

 • Před vyučováním před školou jsou žáci povinni zakrývat si ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržovat odstupy 2 metry.
 • Při prvním příchodu do školy odevzdají u vchodu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je na stránkách školy (ke stažení).
 • Při příchodu do školy a přezutí v šatně se žák dle seznamu zařadí do své skupiny a místnosti.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek.
 • Ve třídě bude k dispozici dezinfekce na ruce, kterou musí každý při příchodu do třídy použít.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • O případném sejmutí roušky ve třídě rozhodne učitel. Po sejmutí se rouška ukládá do sáčku.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Obědy pro tyto žáky jídelna nezajišťuje, svoje jídlo si do školy přinést mohou.
 • Žáci budou docházet do školy v pondělí a úterý dopoledne dle rozvrhu – 2 hod. ČJ a 2 hod. MA.
 • Ve škole budou platit velmi přísná hygienická pravidla (úklid třídy, chodby, WC, větrání… ).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.