Oznámení ze školní jídelny

24.5.2018

Upozornění pro placení sporožirem (týká se pouze strávníků, jejichž platby probíhají pomocí sporožira): Česká spořitelna ruší sběrné účty (inkasní platby sporožirem) a převádí je na běžné účty. Z tohoto důvodu je třeba si zařídit od srpna 2018 trvalý příkaz na platby stravného. U každé platby je nutno zadat VS strávníka (naleznete na strava.cz nebo informace v kanceláři ŠJ). Záloha na stravné činí: 7-10 let 550 Kč, 11-14 let 600 Kč, 15 a více 600 Kč. Vratky stravného: Nově budou veškeré zůstatky na stravném vráceny všem strávníkům. Přeplatky zašleme během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte během srpna, nejpozději do 25. v měsíci. (Např. stravné na září do 25. 8. 2018)