Provoz skupiny pro pracovníky vybraných profesí od 1.března

27.2.2021

Provoz skupiny pro děti do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků a zaměstnance v sociálních službách, v profesích nezbytných pro chod státu pokračuje. Naše škola bude i nadále poskytovat péči žákům, kteří tuto skupinu již navštěvovali. Nově mohou do této skupiny docházet i děti předškolního věku (z důvodu uzavření mateřských škol), jejichž rodiče pracují ve výše uvedených oblastech a profesích. V případě zájmu o docházku je třeba se spojit s vedením školy na tel.čísle 735 174 844 nebo na e-mailu: majerovaj@2zscbrod.cz. Zájemci další informace o provozu. Oběd pro děti je zajištěn.

 

Péče se týká dětí od 2 do 10 let.

Místo provozu: budova ZŠ Husovo náměstí 19 ( ,,radnice"), v případě vyššího počtu předškolních dětí se skupina rozdělí na předškolní a školní, mladší děti budou pobývat v budově ŠD na adrese Žitomířská 171. 

Provoz: v pracovní dny od 7 do 16:00 hod.

Přihláška : Přihláška vyplněné předat nejpozději v den nástupu, písemně oznámit zájem o docházku: majerovaj@2zscbrod.cz

Na počátku týdne budeme tolerovat žádost bez potvrzení od zaměstnavatele, chápeme víkendovou nedostupnost zaměstnavatele. Při prvním předání dítěte do naší péče musíme mít údaje o dítěti, kontakty na rodiče. Potvrzenou žádost budeme vyžadovat co nejdříve. Zájemci o docházku předají žádost svému zaměstnavateli, ten ji zašle ke schválení na konkrétní školu ( Základní škola Český Brod, Tyršova 68) na krajský úřad na adresu: jirouskova@kr-s.cz. Krajský úřad následně zašle nám. Z tohoto důvodu je nutné, aby rodiče měli dostatečný počet výtisků žádosti.

Stravování: svačiny a pitný režim zajišťují rodiče, oběd bude poskytován školou ve ŠJ ul.Bedřicha Smetany a bude zdarma.

Vybavení: dle potřeby dětí k výuce + dostatečný počet stanovených roušek, doporučujeme 3-4 dle délky pobytu, pro mladší děti drobnou oblíbenou hračku.

Náplň a činnosti: dle kmenových škol bude v dopoledních hodinách probíhat distanční výuka v určených časech pod dohledem pedagogických pracovníků, děti budou mít k dispozici počítače a odbornou podporu, oběd od 11:30 do 12:30, po zbytek dne řízené a odpočinkové aktivity s pobytem venku.

Připomínáme, aby rodiče zodpovědně poskytovali pedagogickým pracovnicím informace o změnách - čas, vyzvedávající osoba. 

Zároveň oznamujeme, že může docházet k organizačním změnám, o kterých budete včas informováni.