Stravování

7.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12.4.2021 dochází k postupnému otevírání škol - rotační docházka tříd 1.stupně.. S tímto také souvisí otevření jídelny. Podrobné informace o dalším provozu školy se zpracovávají a budou zveřejněny v průběhu zítřka. Od pondělí se otevírá nový školní restaurant https://www.skolnirestaurantcb.cz/., veškeré informace najdete na tomto webu, škola již nebude poskytovat o stravování žádné informace. ZÁROVEŇ BUDE JEŠTĚ V PŘÍŠTÍM TÝDNU OD 7:30 DO 9:30 HODIN PROBÍHAT AKTIVACE STÁVAJÍCÍCH ČIPŮ. Je nutná osobní přítomnost u přečipování.

 

Žáci 1.stupně naší školy se budou v době platnosti rotační výuky stravovat v nové jídelně v Bezručově ulici v 1.patře budovy. Naše škola se tak nebude muset střídat se žáky ZŠ Žitomířská.

Většina žáků 1.stupně v prezenční výuce bude docházet na oběd v doprovodu vychovatelek školní družiny dle stanoveného rozpisu. Individuální strávníci odcházejí na oběd po ukončení vyučování.

Školní restaurant má svůj vnitřní řád, který je dostupný na www.skolnirestaurantcb.cz a všichni strávníci se jím řídí.

Připomínáme rodičům, aby dbali na včasné úhrady stravného a sledovali si přihlášky i odhlášky. Strávníkovi, který nebude mít uhrazené stravné (upozorní na to čipovací zařízení), nebude oběd vydán. Rodiče žáků, kteří docházejí do družiny a nedostanou oběd, budou telefonicky na tuto situaci upozorněni vychovatelkou neprodleně. 

Veškeré dotazy ke stravování směřujte na personál školního restaurantu. 

Vzhledem k tomu, že od 12.4.2021 bude stravování probíhat ve zcela novém prostředí, může zpočátku docházet k drobným organizačním problémům. 

Žáci v týdnu distanční výuky si mohou oběd přihlásit a ve vyhrazeném čase, který bude k dispozici na stránkách www.skolnirestaurantcb.cz, oběd si odnesou s sebou v hygienickém obalu domů, na místě konzumovat oběd nebudou.