Ukončení stravování ve školní jídelně

14.2.2021

Vážení rodiče, k 28.2.2021 dochází k ukončení smlouvy o poskytování stravovacích služeb mezi naší školou a ZŠ Žitomířská ve ŠJ v ulici Bedřicha Smetany. Od 1.března bude poskytovatelem školního stravování nová ŠJ v Bezručově ulici. Z důvodu ukončení smlouvy je třeba požádat o vrácení přeplatku formou písemné žádosti. Tuto žádost vám budou hromadně posílat třídní učitelé elektronicky a je uvedena níže. Případné dotazy k přeplatkům směřujte na vedení ŠJ nebo na vedení ZŠ Žitomířská. Vyplněné žádosti zasílat elektronicky na jidelnacb@email.cz nebo doručit osobně do ŠJ. Čipy všem zůstávají.

Žitomířská 885

e-mail:

 

reditel@zszitomirska.info

28201 Český Brod

 

web:

http://www.zszitomirska.info

tel: 321622446

datová

schránka:

yf3qwkd

 

 

Věc: Žádost o vyplacení zůstatku z konta ve školní jídelně při ZŠ Žitomířská 885.

 

 jméno žáka (žákyně):                                      příjmení žáka (žákyně):

 

škola:                                                               třída:

 

variabilní symbol:

 

jméno a příjmení zákonného zástupce:

 

adresa trvalého bydliště:

 

kontaktní telefon:

 

 

Peníze prosím zašlete na číslo účtu:.....................................................................................

 

  

V…………………………………….. dne………………………………………

 

  

podpis zákonného zástupce: