Upozornění pro zákonné zástupce

16.9.2020

Vážení rodiče, žádám vás o aktualizaci vašich emailových adres a o jejich předání třídním učitelům. Můžete toto učinit i formou informace do žákovské knížky nebo zasláním na školní email třídní učitelky/ učitele, který je ve formátu příjmení@2zscbrod.cz. Třídní učitelky/ učitelé mohou touto cestou rozesílat hromadně potřebné a důležité informace. Děkuji. Mgr. Jitka Majerová