Výuka a stravování od 4.1.2021

28.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci! Nový rok bohužel začne opět s omezeními ve výuce. Organizace výuky bude probíhat stejně jako v době od 18.listopadu. Osobní přítomnost ve škole je povolena pouze žákům 1.a 2.tříd.Ostatní třídy mají distanční výuku. Provoz skupiny pro děti do 10 let rodičů zaměstnaných v IZS, zdravotnictví, sociálních službách, školství bude také obnoven. Je nutné dítě na vedení školy přihlásit žádostí o docházku. Podrobnější informace o výuce najdete v záložce Distanční výuka vpravo nahoře na úvodní stránce webových stránek.

Stravování: 1.a 2.třídy se stravují ve své výdejně, žákům 3.-9-tříd budou obědy odhlášeny. Zájemci z distanční výuky se mohou přihlásit individuálně a obědy si vyzvedávat v jídelně ve stejném režimu jako při podzimní distanční výuce. 

Vyzvedávání obědů výdejna Scolarest : 10:30 - 11:00

Vyzvedávání obědů ŠJ B.Smetany : 11:30 - 12:30

Pro žáky 1. a 2. tříd se povoluje povinná prezenční výuka, ostatní ročníky mají distanční výuku. Výjimečně jsou povoleny prezenčně individuální konzultace po předchozí dohodě s vedením školy a vyučujícími ( pouze 1 žák a 1 vyučující). Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách ( kolektiv jedné třídy, jedna učitelka), společné prostory školy o přestávkách, před a po vyučování budou jednotlivými třídami využívány postupně tak, aby se žáci tříd nesetkávali a nedocházelo ke kontaktům žáků z jiného kolektivu. Po celou dobu pobytu ve škole při výuce, individuálních konzultacích i v družině je nutné dodržovat pravidlo 3R.

Časový harmonogram příchodu 1.a 2. tříd do školy do budovy Žitomířská 760:

Přední vchod: 

  • 1.A - 7:30
  • 1.B - 7:35
  • 1.C - 7:40 

Boční vchod:

  • 2.A - 7:30
  • 2.B - 7:35
  • 2.C - 7:45

Žádáme rodiče, aby dodržovali časový rozpis, zabráníme tím prolínání žáků z jednotlivých tříd.

Učitelky i děti budou používat po celou dobu pobytu ve škole roušky, dodržovat doporučené rozestupy a všechna hygienická pravidla. Rodiče do školy nebudou vstupovat.

Rodiče vybaví své děti dostatečným počtem roušek, sáčkem na použité roušky.

Dle doporučení budou třídy často větrány. Stále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. Hodiny TV budou využity k vycházkám.

Výuka probíhá dle rozvrhů tříd.

  • Školní družina:

Ranní družina  vzhledem k organizačním a hygienickým opatřením nebude.

Po skončení vyučování si žáky budou přebírat jednotlivé vychovatelky, opět se zachováním homogenity a budou takto po celou dobu provozu družiny - 1 třída je neměnnou skupinou. Družina končí provoz v 16:30.

Skupiny s vychovatelkami budou odcházet dle časového rozpisu do ŠJ tak, aby opět nedocházelo s prolínání tříd naší školy a tříd žáků ze ZŠ Žitomířská.

Umístění jednotlivých oddělení ŠD pro vyzvedávání:

  • 1.A a 1.B v budově ŠD Žitomířská 171 ( ,,u Kokešů")
  • ostatní třídy ve svých kmenových třídách.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se vše zvládne bez problémů. 

Mgr. Jitka Majerová