Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

29.3.2021

V pondělí 29.3.2021 bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek pouze pro žáky budoucích 1.ročníků. Tento zápis se žáků budoucích 6.tříd netýká, informace o počtu přijímaných žáků do šestých tříd budou k dispozici na počátku měsíce června. Prozatím nelze přijímat žádosti k přijetí do šestých tříd.