Zápis do 1. tříd

18.1.2019

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 5. dubna od 9 do 17 hodin a v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici (pod penzionem Anna). Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. K zápisu přineste rodný list dítěte. Pokud budete žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

Další informace k zápisu najdete zde:

http://2zscbrod.cz/uploads/sources/documents/43e110811c4024d460dc757a3926b526_img-20190319-0001-new-pdf.pdf