Změna ve vedení školy

28.7.2020

Na základě výsledků konkurzního řízení byla Radou města od 1. srpna 2020 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Jitka Majerová. Kontakty na novou paní ředitelku: Tel.: 735 174 844, e-mail: majerovaj@2zscbrod.cz.