Změny provozu školy od 18.11.2020

15.11.2020

Pro žáky 1. a 2. tříd se povoluje povinná prezenční výuka, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Výjimečně jsou povoleny prezenčně individuální konzultace po předchozí dohodě s vedením školy a vyučujícími ( pouze 1 žák a 1 vyučující). Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách ( kolektiv jedné třídy, jedna učitelka), společné prostory školy o přestávkách, před a po vyučování budou jednotlivými třídami využívány postupně tak, aby se žáci tříd nesetkávali a nedocházelo ke kontaktům žáků z jiného kolektivu. Po celou dobu pobytu ve škole při výuce, individuálních konzultacích i v družině je nutné dodržovat pravidlo 3R.

Časový harmonogram příchodu 1.a 2. tříd do školy do budovy Žitomířská 760:

Přední vchod: 

  • 1.A - 7:30
  • 1.B - 7:35
  • 1.C - 7:40 

Boční vchod:

  • 2.A - 7:30
  • 2.B - 7:35
  • 2.C - 7:45

Žádáme rodiče, aby dodržovali časový rozpis, zabráníme tím prolínání žáků z jednotlivých tříd.

Učitelky i děti budou používat po celou dobu pobytu ve škole roušky, dodržovat doporučené rozestupy a všechna hygienická pravidla. Rodiče do školy nebudou vstupovat.

Rodiče vybaví své děti dostatečným počtem roušek, sáčkem na použité roušky.

Dle doporučení budou třídy často větrány. Stále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy. Hodiny TV budou využity k vycházkám.

Výuka probíhá dle rozvrhů tříd.

  • Školní družina:

Ranní družina  vzhledem k organizačním a hygienickým opatřením nebude.

Po skončení vyučování si žáky budou přebírat jednotlivé vychovatelky, opět se zachováním homogenity a budou takto po celou dobu provozu družiny - 1 třída je neměnnou skupinou. Družina končí provoz v 16:30.

Skupiny s vychovatelkami budou odcházet dle časového rozpisu do ŠJ tak, aby opět nedocházelo s prolínání tříd naší školy a tříd žáků ze ZŠ Žitomířská.

Umístění jednotlivých oddělení ŠD pro vyzvedávání:

  • 1.A a 1.B v budově ŠD Žitomířská 171 ( ,,u Kokešů")
  • ostatní třídy ve svých kmenových třídách.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se vše zvládne bez problémů. 

Mgr. Jitka Majerová