Ekoškola

Ekotým ve školním roce 2018/19

20.9.2018

I letos mají žáci 1. a 2. stupně možnost stát se členy ekotýmu a podílet se tak na tvorbě příjemného prostředí školy. Ekotým se bude nadále starat o květinovou výzdobu školy, upravovat a rozšiřovat záhony na školním dvoře. Budeme podporovat také třídění odpadu, především plastů, vybitých baterií a sběr plastových víček a papíru. Žáci se během roku zúčastní několika exkurzí a projektů. Ekotým v letošním roce povede paní učitelka Tereza Langová s podporou vedení školy a za spolupráce ostatních pedagogů školy.

číst více

Exkurze

24.5.2018

V úterý 15. května byli žáci šesté a deváté třídy na exkurzi v Pražských službách a. s. Seznámili se s tříděním starého papíru a dostali informace, jak se třídí odpad na sběrném dvoře.

číst více fotogalerie