Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat v období od 4. 3. do 10. 3. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Školní rok končí v pátek 28. června 2019.