Základní informace o školní družině

Rozdělení pro školní rok 2017/18:


1.A - Petra Semerádová, 1.B - Alena Formanová, 1.C - Ivana Vetorová
1. ročníky sídlí v budově školní družiny Želivského 171 – tel. 721 326 029


2.A - Zuzana Majerová, 2.B - Renata Krulišová (vedoucí vychovatelka)
2. ročníky sídlí v budově školy Žitomířská 760 – tel. 722 362 620

3.A - Marcela Kašová, 3.B - Michaela Waschingerová, 3.C - Hana Kirlíková
4.A, 4.C, 5.B - Hana Kopecká, 4.B, 5.C - Blažena Benešová
3. – 5. ročníky sídlí v budově školy Husovo náměstí 19 – tel. 606 500 016

Provoz ranní ŠD: 1., 2. třídy a 3. A, B - 6.30 – 7.30 hod.- Žitomířská 760
3.C a 4., 5.třídy - 6.30 – 7.30 hod.- Husovo nám. 19

Provoz odpolední ŠD: 11.20 – 14.00 hod. - zahrada nebo parčík vedle MěÚ (3.-5. třídy do 14.30 hod)
14.30 – 16.30 hod. - budovy dle tříd

Zápisní lístek: Vyplnit a odevzdat co nejdříve (tel. spojení na oba rodiče, upozornit na zdravotní nebo jiné problémy dítěte, na zadní straně vyplnit odchody ze ŠD).
Pokud bude dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku (samo nebo s jinou osobou), musí mít písemnou omluvenku - datum, hodina, podpis rodičů. Na zavolání telefonem dítě neuvolňujeme!
Z důvodu nenarušování zájmových činností v ŠD je první doporučená doba odchodu stanovena na 13.00 hodin, druhá doporučená doba odchodu na 14.30 hodin. Výjimku mají žáci navštěvující ZUŠ nebo jiný zájmový kroužek a dojíždějící.


Žádáme rodiče, aby děti používaly mobilní telefon pouze při výjimečných a naléhavých případech, nikoliv na hraní her!

Potřeby do ŠD: Přezůvky (podepsané), pláštěnka, převlečení na zahradu, čip na obědy, papírové kapesníky – krabice.
Poplatek za ŠD: 1000 Kč na rok (zaplatit a doklad nutno předložit do 30. 9. 2017).
Číslo účtu v KB 9294830237/0100
Variabilní symbol = rodné číslo


Činnost ŠD: v ŠD se uskutečňují různé zájmové a odpočinkové činnosti podle ŠVP nenásilnou a zábavnou formou.