Základní informace o školní družině

Rozdělení pro školní rok 2018/19:


1.A - Alena Formanová, 1.B - Ivana Vetorová

1. ročníky sídlí v budově školní družiny Želivského 171 – tel. 721 326 029


2.A - Renata Krulišová (vedoucí vychovatelka), 2.B - Petra Semerádová, 2.C - Zuzana Majerová

2. ročníky sídlí v budově školy Žitomířská 760 – tel. 722 362 620

3.A - Hana Kopecká, 3.B a 4.A - Blažena Benešová
4.B a 5.B - Michaela Waschingerová, 4.C, 5.A a 5.C - Hana Kirlíková

3. – 5. ročníky sídlí v budově školy Husovo náměstí 19 – tel. 606 500 016

Provoz ranní ŠD: 1., 2. třídy, 3.B a 4.A - 6.30 – 7.30 hod.- Žitomířská 760
3.A, 4.BC, 5.třídy - 6.30 – 7.30 hod.- Husovo nám. 19

Provoz odpolední ŠD: 11.20 – 14.00 hod. - zahrada nebo parčík vedle MěÚ (3.-5. třídy do 14.30 hod)
14.30 – 16.30 hod. - budovy dle tříd

Zápisní lístek: Vyplnit a odevzdat co nejdříve (tel. spojení na oba rodiče, upozornit na zdravotní nebo jiné problémy dítěte, na zadní straně vyplnit odchody ze ŠD).
Pokud bude dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku (samo nebo s jinou osobou), musí mít písemnou omluvenku - datum, hodina, podpis rodičů. Na zavolání telefonem dítě neuvolňujeme!
Z důvodu nenarušování zájmových činností v ŠD je první doporučená doba odchodu stanovena na 13.00 hodin, druhá doporučená doba odchodu na 14.30 hodin. Výjimku mají žáci navštěvující ZUŠ nebo jiný zájmový kroužek a dojíždějící.


Žádáme rodiče, aby děti používaly mobilní telefon pouze při výjimečných a naléhavých případech, nikoliv na hraní her!

Potřeby do ŠD: Přezůvky (podepsané), pláštěnka, převlečení na zahradu, čip na obědy, papírové kapesníky – krabice.
Poplatek za ŠD: 1000 Kč na rok (zaplatit a doklad nutno předložit do 30. 9. 2018).
Číslo účtu v KB 9294830237/0100
Variabilní symbol = rodné číslo


Činnost ŠD: v ŠD se uskutečňují různé zájmové a odpočinkové činnosti podle ŠVP nenásilnou a zábavnou formou.