Aktuality

Třídy v prezenční docházce budou v provozu střídavě na všech budovách školy. Rozpis výuky byl již zveřejněn. Skupina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí bude v provozu pouze pro žáky naší školy. Žáci, kteří tuto skupinu již navštěvovali a budou docházet i nadále, nemusí podávat žádost s potvrzením od zaměstnavatele. Od rodičů nových žáků 1.stupně v této skupině budeme naopak potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat. Žáci budou pobývat ve skupině pouze v týdnu, kdy bude v jeho kmenové třídě probíhat distanční výuka. Rodiče předem oznámí vedení školy, že mají zájem o prezenční docházku do skupiny.

číst více

Třídy v prezenční docházce budou v provozu střídavě na všech budovách školy. Rozpis výuky byl již zveřejněn. Skupina pro děti rodičů IZS a vybraných profesí bude v provozu pouze pro žáky naší školy. Žáci, kteří tuto skupinu již navštěvovali a budou docházet i nadále, nemusí podávat žádost s potvrzením od zaměstnavatele. Od rodičů nových žáků 1.stupně v této skupině budeme naopak potvrzení od zaměstnavatele vyžadovat. Žáci budou pobývat ve skupině pouze v týdnu, kdy bude v jeho kmenové třídě probíhat distanční výuka. Rodiče předem oznámí vedení školy, že mají zájem o prezenční docházku do skupiny.

číst více

Vážení rodiče, po dobu distanční výuky vašeho dítěte ve věku do 10 let máte nárok čerpat ošetřovné. Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů. K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

číst více

Vážení rodiče, milí žáci. V pondělí 12.4.2021 proběhne ve skupinách určených pro prezenční výuku první testování. Testováni budou také žáci ve skupině IZS a děti rodičů vybraných profesí. Bližší informace najdete níže.

číst více

Vážení rodiče, přikládáme rozpis rotační výuky pro třídy 1.stupně od pondělí 12.4., v tuto chvíli ještě zpracováváme další informace k průběhu testování, personálnímu zajištění a dodržování stanovených opatření, které uveřejníme nejpozději zítra. Také bude k dispozici oznámení o provozu skupiny IZS, která bude v provozu pouze pro žáky naší školy a jejichž rodiče patří do vybraných profesí. Rozklikněte :čtěte více

číst více

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12.4.2021 dochází k postupnému otevírání škol - rotační docházka tříd 1.stupně.. S tímto také souvisí otevření jídelny. Podrobné informace o dalším provozu školy se zpracovávají a budou zveřejněny v průběhu zítřka. Od pondělí se otevírá nový školní restaurant https://www.skolnirestaurantcb.cz/., veškeré informace najdete na tomto webu, škola již nebude poskytovat o stravování žádné informace. ZÁROVEŇ BUDE JEŠTĚ V PŘÍŠTÍM TÝDNU OD 7:30 DO 9:30 HODIN PROBÍHAT AKTIVACE STÁVAJÍCÍCH ČIPŮ. Je nutná osobní přítomnost u přečipování.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Na čtvrtek 1.dubna připadají jednodenní prázdniny, navazuje státní svátek a volno spojené s Velikonocemi bude trvat přes víkend až do pondělí. Distanční výuka opět začne od úterý 5.dubna. Všem přejeme zasloužené dny odpočinku strávené s nejbližšími a s dodržováním všech dosavadních opatření. Přispějeme tímto společně k tomu, abychom se brzy vrátili všichni do školy. Hezké Velikonoce! Za ZŠ Tyršova Jitka Majerová

číst více

V pondělí 29.3.2021 bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek pouze pro žáky budoucích 1.ročníků. Tento zápis se žáků budoucích 6.tříd netýká, informace o počtu přijímaných žáků do šestých tříd budou k dispozici na počátku měsíce června. Prozatím nelze přijímat žádosti k přijetí do šestých tříd.

číst více