Aktuality

Spolek Leccos z.s. v Českém Brodě pořádá o prázdninách letní kempy pro děti. Informační letáčky byly vloženy na nástěnku školy v systému Bakaláři.

číst více

Vážení rodiče, vzhledem k průběhu školního roku s omezením provozu školní družiny bude po 30.6.2021 vracena poměrná část poplatku. Částka bude bezhotovostně převedena na vámi uvedený účet. Od vychovatelek školní družiny obdržíte příslušný formulář k vyplnění požadovaných údajů.

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Od úterý 8.6.2021 zaniká povinnost používání roušky či respirátoru při výuce ve třídách. Žáci i učitelé v době výuky při sezení v lavici mohou roušky odložit. V době přestávek a při pohybu ve společném prostoru školy ( chodby, šatna, WC) je stále rouška povinná. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Postupné rozvolňování dovoluje školách v době vyučování plánovat další činnosti a aktivity. Níže uvádíme plán, který budeme postupně aktualizovat a doplňovat.

číst více

Vážení rodiče, distanční výuka již skončila, žádáme o vrácení vypůjčených zařízení nejpozději do 14.6.2021. Vracejte v kanceláři školy na adrese Tyršova 68. Vracet lze vždy v dopoledních hodinách do 12:30 nebo po individuální dohodě. Děkujeme

číst více

Vážení rodiče, naše škola bude mít od nového školního roku tři třídy v šestém ročníku. Vedení školy očekává vyjádření žáků naší školy, kteří absolvovali přijímací zkoušky a byli přijati na gymnázium z 5.ročníku. Následně bude znám počet volných míst pro žáky šestých tříd. Tento počet oznámíme neprodleně a budeme přijímat žádosti.

číst více

Postupné rozvolňování opatření ve školách se od pondělí 24.5.2021 vztahuje také na sportovní aktivity a tělesnou výchovu. Hodiny tělesné výchovy mohou již za dodržení stanoveného počtu žáků a organizačních opatření probíhat ve vnitřních prostorech. Vyučující budou do konce školního roku využívat především venkovní sportoviště, sportovní halu a sokolovnu zvolí při nepříznivém počasí. Hudební výchova se prozatím musí obejít bez pěveckých činností.

číst více

Vážení rodiče! Od pondělí 17.5. kvůli rekonstrukci budovy lze do školy vcházet pouze předním vchodem. Z bezpečnostních důvodů bude po dobu rekonstrukce boční vchod uzavřen. Třídy 2.A, 2.B, 4.C a 4.B budou mít určený čas příchodu do budovy od 7:20 do 7:30. Třídy z přízemí je budou je následovat od 7:30 - 1.ABC a 2.C.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Od pondělí 17.května se vrací do školy všechny třídy prezenčně, školní družina bude mít oddělení tak, jak byla v září. Ranní družina bude v provozu až od úterý 18.května bez omezení. I nadále je nutné dodržovat hygienická opatření, v prostoru školy používat roušku.

číst více

Vážení rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že 1.stupeň se testuje pouze 1x týdně v pondělí, 2.stupeň 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

číst více