Aktuality

Na základě výsledků konkurzního řízení byla Radou města od 1. srpna 2020 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Jitka Majerová. Kontakty na novou paní ředitelku: Tel.: 735 174 844, e-mail: majerovaj@2zscbrod.cz.

číst více

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců je možnost vrácení zůstatku peněz z kont strávníků. Zůstatek bude vrácen v plné výši, na měsíc září je třeba složit novou zálohu. Kdo nežádá o vrácení peněz, budou mu automaticky převedeny do nového školního roku. V případě dotazů kontaktujte vedoucí výdejny: +420 731 438 445. Vyplněnou žádost vraťte do kanceláře ŠR Scolarest. Žádost najdete v sekci "ke stažení".

číst více

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci MŠMT vyhlásilo dobrovolnou možnost setkání žáků druhého stupně ve školách od 8. 6. 2020. Nebude se jednat o klasickou výuku. Žáci se mohou setkat s třídním učitelem v rámci třídnických hodin nebo s vyučujícími v rámci konzultací. Podrobné informace po rozkliknutí (číst více).

číst více

Žáci 9. tříd a odcházející žáci se po skupinách dostaví do školy v pondělí 15. 6. O časech a skupinách vás bude informovat třídní učitelka. Kromě vrácení učebnic vyklidíte šatní skříňky a vrátíte klíče od nich. V ostatních třídách proběhne výměna učebnic na začátku nového školního roku.

číst více

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovních dnech od 7,30 do 12,00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

číst více

V sekci "ke stažení" najdete rozvrh hodin, podle kterého by se měly učit jednotlivé skupiny. Naleznete v něm i jména vyučujících, místnosti a začátky vyučování. Připomínáme rodičům, že při příchodu do školy vyplní a odevzdají čestné prohlášení (ke stažení).

číst více

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude vydávat ekonomka vždy v pondělí a v úterý od 8,00 do 11,30 v kanceláři školy. Žádost si můžete stáhnout a předvyplnit (ke stažení). Na e-mail zscbrod-hanamajerova@seznam.cz ji můžete poslat i elektronicky. Potvrdíme ji a pošleme zpět.

číst více