Aktuality

Provoz skupiny pro děti do 10 let zaměstnanců integrovaného záchranného systému, zdravotníků a zaměstnance v sociálních službách, v profesích nezbytných pro chod státu pokračuje. Naše škola bude i nadále poskytovat péči žákům, kteří tuto skupinu již navštěvovali. Nově mohou do této skupiny docházet i děti předškolního věku (z důvodu uzavření mateřských škol), jejichž rodiče pracují ve výše uvedených oblastech a profesích. V případě zájmu o docházku je třeba se spojit s vedením školy na tel.čísle 735 174 844 nebo na e-mailu: majerovaj@2zscbrod.cz. Zájemci další informace o provozu. Oběd pro děti je zajištěn.

číst více

Vážení rodiče, vyhlášením nouzového stavu dochází od 1.března 2021 k úplnému uzavření školy, do školy nebudou již od tohoto data docházet ani 1.a 2.třídy, třídy přecházejí na distanční výuku, nebude v provozu ani školní družina. Podrobné informace o formách distanční výuky obdržíte od třídních učitelek. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče a milí žáci, níže zveřejňujeme pokyny k registraci do nové školní jídelny. Zároveň oznamujeme, že všechny případné dotazy je třeba zasílat na e-mail: jidelna@cesbrod.cz.

číst více

Vážení rodiče, množí se dotazy ke stravování od 1.března. Přecházíme k tomuto datu do nového zařízení školního stravování se sídlem v Bezručově ulici. Smlouvy se Scolarest a ŠJ ZŠ Žitomířská jsou ukončeny k 28.2.2021. Také z těchto důvodů jste byli vyzváni k podání žádosti k vyrovnání účtů vašich dětí. Byli jsme ujištěni vedením města, že ke stanovenému datu vše proběhne podle plánu. Ze setkání s p.ředitelem nové ŠJ vyplynulo, že se aktuálně dokončuje příprava systému registrace strávníků, po spuštění systému budete neprodleně informováni o způsobu a termínu přihlášení ke stravování. Mějte, prosím, trpělivost. Děkujeme za pochopení Jitka Majerová​

číst více

Vážení rodiče, k 28.2.2021 dochází k ukončení smlouvy o poskytování stravovacích služeb mezi naší školou a ZŠ Žitomířská ve ŠJ v ulici Bedřicha Smetany. Od 1.března bude poskytovatelem školního stravování nová ŠJ v Bezručově ulici. Z důvodu ukončení smlouvy je třeba požádat o vrácení přeplatku formou písemné žádosti. Tuto žádost vám budou hromadně posílat třídní učitelé elektronicky a je uvedena níže. Případné dotazy k přeplatkům směřujte na vedení ŠJ nebo na vedení ZŠ Žitomířská. Vyplněné žádosti zasílat elektronicky na jidelnacb@email.cz nebo doručit osobně do ŠJ. Čipy všem zůstávají.

číst více

Informace z webu MŠMT: ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD. Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že prezenčně jsou ve škole 1.a 2.třídy, ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

číst více

Přihlášky na střední školy se budou potvrzovat denně od pondělí 8.2.2021 v čase od 8 do 13 hodin. Žáci 9.ročníků si mohou vyzvednout také zápisový lístek. Za správnost údajů na přední straně přihlášky zodpovídají zákonní zástupci, údaje o prospěchu na zadní straně přihlášky vyplní zákonní zástupci, škola pouze potvrzuje správnost těchto údajů a doplní průměr prospěchu. Veškeré informace k přijímání na střední školy mají žáci k dispozici od výchovné poradkyně v Teamsech.

číst více

Milí žáci! Skončilo 1.pololetí tohoto školního roku. Vše v jeho průběhu bylo neobvyklé a mimořádné. Ve stejném duchu jste společně se svými rodiči měli možnost prohlédnout si vaše pololetní hodnocení pouze v systému Bakaláři. Písemnou podobu vysvědčení vám bude předáno, až se vrátíme zpět do školy. Aktuálně jsou ministerstvem školství zveřejněny informace, že stávající distanční výuka bude probíhat minimálně ještě do 14.února. V případě dalších změn budou informace zde na webových stránkách a v Bakalářích. Naše škola má následující týden jarní prázdniny. Využijte je k odpočinku, nadechnutí a načerpání energie. Přeji hezké jarní prázdniny a opatrujte se. Mgr. Jitka Majerová

číst více