Aktuality

V těchto dnech provádějí třídní učitelé na 1. stupni předběžný průzkum. Vezměte prosím na vědomí, že jde o nezávazný průzkum! Potřebujeme jen odhadnout, kolik žáků by asi přišlo 25. května do školy. Do tohoto data je ještě asi měsíc čas a MŠMT chystá metodické pokyny jak k docházce, tak ke klasifikaci. Řeší se i způsob stravování a provoz školních jídelen. O konkrétních krocích vás budeme včas informovat.

číst více

V pondělí 20. dubna v době od 14 do 16 hodin budou v ředitelně vydávány zápisové lístky pro uchazeče do učňovských oborů. Týká se to tedy žáků, kteří NEDĚLAJÍ přijímací zkoušky. Další termíny budeme přidávat podle potřeby.

číst více

Oznamujeme rodičům žáků, kteří se měli účastnit zájezdu do Anglie, že storno poplatek zaplatí škola. Částka, kterou jste zaplatili, bude převedena na účet, ze kterého byla odeslána.

číst více

V souvislosti se zrušením zájezdu do Anglie se nám množí připomínky a dotazy k výši storno poplatku. V tuto chvíli řešíme s naším právníkem stanovení konkrétní odpovědnosti mezi námi a cestovní agenturou. Dále budeme celou záležitost řešit se zřizovatelem. O vývoji celé situace vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

číst více

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem projekt "On-line družina". Určen je pro žáky 2. - 4. ročníků. V rámci on-line komunikace budeme s vašimi dětmi v kontaktu formou nenáročných výtvarných, kreativních, sportovních a podobných činností. Vše je nepovinné, ale budeme rády, když se zapojíte. Napište prosím na e-mail: Druzina234@2zscbrod.cz. Přejeme pevné zdraví. Vaše vychovatelky

číst více

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude vydávat ekonomka vždy v úterý od 8,00 do 11,00 v kanceláři školy v budově Tyršova 68. Žádost si můžete stáhnout a předvyplnit (O škole - ke stažení). Na e-mail zscbrod-hanamajerova@seznam.cz ji můžete poslat i elektronicky. Potvrdíme ji a pošleme zpět.

číst více

Žádáme všechny žáky nebo zákonné zástupce, aby poslali do čtvrtka 19. 3. e-mail svému třídnímu učiteli, do předmětu napište jméno a příjmení. Použijte e-mail třídního učitele, který je uveden na stránkách školy (O škole - zaměstnanci). Tím třídní učitelé získají e-mailový kontakt na své žáky. Veškeré informace a úkoly budou potom předávány prostřednictvím třídních učitelů.

číst více

Zítřejší pedagogická rada je z pochopitelných důvodů zrušena. Ruším rovněž ředitelské volno, které bylo původně vyhlášeno na 11. a 12. května. Ze stránek jsem smazal e-mailové adresy zaměstnanců. Postupně jsou nahrazovány e-maily, které budeme používat během "výuky na dálku". Žákům dopřejeme ještě dva až tři dny bez úkolů jako náhradu za zrušené ředitelské volno. Ve středu 18. 3. zde budou informace o způsobu předávání domácích úkolů.

číst více