Aktuality

Milí žáci, vážení rodiče! Jistě jste zaznamenali zprávy o návratu do školy od 30.listopadu 2020. V průběhu následujícího týdne zveřejníme organizační podmínky, způsob rozdělení tříd ve střídavé výuce a formu výuky. Jitka Majerová

číst více

Pro žáky 1. a 2. tříd se povoluje povinná prezenční výuka, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Výjimečně jsou povoleny prezenčně individuální konzultace po předchozí dohodě s vedením školy a vyučujícími ( pouze 1 žák a 1 vyučující). Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách ( kolektiv jedné třídy, jedna učitelka), společné prostory školy o přestávkách, před a po vyučování budou jednotlivými třídami využívány postupně tak, aby se žáci tříd nesetkávali a nedocházelo ke kontaktům žáků z jiného kolektivu. Po celou dobu pobytu ve škole při výuce, individuálních konzultacích i v družině je nutné dodržovat pravidlo 3R.

číst více

Školní stravování pro 1.a 2.třídy Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Na obědy budou děti docházet s družinou. První a druhé třídy, které se v prezenční výuce stravují ve výdejně Scolarest, budou mít automaticky obědy odhlášené. Rodiče nemusí mít obavy, že by dětem bylo z jejich účtu strháváno za stravu - vše potvrzeno p. Šafaříkovou, zástupkyní Scolarest Milovice.

číst více

Vážení rodiče, od tohoto týdne je možné přihlásit děti, které chodí do výdejny Scolarest, i na obědy do jídelny v ulici Bedřicha Smetany. Obědy je možné vyzvedávat nebo sníst ve školní jídelně od 11:30 do 12:30. Registrace k odběru obědů bude probíhat každý den od 7:30 v kanceláři školní jídelny (Bedřicha Smetany 1307, kontakt na vedoucí jídelny paní Opršalovou: 734443745). Odběr obědů je možný jen do doby než se děti vrátí do škol. Mgr. Jiří Slavík ředitel - ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín

číst více

Naše škola získala od společnosti T-mobile SIM karty s neomezeným datovým tarifem pro potřeby žáků, kteří mají problémy s připojením. Zájemci se mohou obrátit na vedení školy, bude jim vysvětlen postup aktivace SIM karty. Také naše škola převzala díky projektu Daruj notebook pořádaným ČČK zcela nový počítač od dárce z našeho regionu. Také touto cestou dárci moc děkujeme. Nové zařízení rozšíří počet notebooků k zapůjčení. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Žáci devátých tříd, kteří se hlásí na střední školu s talentovými zkouškami, mají možnost si vyzvednout přihlášku a potvrzení o prospěchu v kanceláři školy na hlavní budově. Předání je vždy s předstihem dohodnout elektronicky nebo telefonicky. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Vážení rodiče a naši milí žáci. Opět nám doba moc nepřeje a abychom s vámi byly alespoň částečně v kontaktu, rozjíždíme znovu náš on-line projekt. Komunikovat s námi můžete přes email druzina234@2zscbrod.cz, tento email platí i pro žáky 5.ročníků. Zase budeme vkládat všechny materiály i na www.skolavpyzamu.cz. Zde prosíme ty z vás, kdo se ještě neregistroval, nechť tak učiní na tomto odkazu https://www.skolavpyzamu.cz/o4bmq. Prvňáčci mohou spolupracovat se svými vychovatelkami přes aplikaci whatsapp nebo emailové adresy uvedené na webu školy. Moc se těšíme na společně strávený čas. Vaše vychovatelky.

číst více

Milí žáci, vážení rodiče! Máme za sebou máme velmi náročné necelé dva týdny v režimu distančního vzdělávání. Netradiční budou také nadcházející podzimní prázdniny. Budou provázeny především opatrností, nezbytnými hygienickými opatřeními, zodpovědným přístupem k dodržování pravidel vyhlášených vládou. V rámci těchto omezených možností odpočívejte, čerpejte energii, pečujte o své zdraví. Distanční výuka nezaznamenala žádné zásadní absence. Děkujeme rodičům za podporu jejich dětí. Poděkování patří také vyučujícím, kteří se na vzdálené výuce podíleli. S napětím budeme očekávat další vývoj celkové situace a s nadějí vyhlížet návrat do školy. Neztrácejme optimismus, zvládneme to! Mgr. Jitka Majerová

číst více

V týdnu od 26.10. - 30.10.2020 bude školní jídelna zavřena, jsou vyhlášeny celostátní prázdniny. Nadále, jestli nám to vládní opatření dovolí, budeme připravovat obědy pro strávníky v distanční výuce. Obědy se vydávají na talíř, nebo do zakoupených jednorázových nádob. Strávník může oběd konzumovat přímo v jídelně, nebo si ho sám přendá do přinesených nádob a odnáší domů. Nezapomeňte si obědy přihlásit na : www.strava.cz do pátku 30.10.2020. Ostatní obědy zůstávají stále odhlášené. Sledujte prosím aktuální informace. Vedoucí školní jídelny Romana Opršalová

číst více