Aktuality

V sekci "ke stažení" si můžete stáhnou přihlášku k výuce. Přihlášku je nutné odeslat e-mailem třídní učitelce do 18. května. Rovněž jsou zde k dispozici hlavní informace k organizaci výuky. Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny, rozvrh a přiděleni pedagogové.

číst více

V návaznosti na informace z 2. 5. zveřejňujeme organizaci školní docházky žáků 9. tříd, kteří se připravují k přijímacím zkouškám. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 e-mailem třídní učitelce. Rozklikněte prosím tento článek (číst více).

číst více

Na základě přijímacího řízení byly do budoucích prvních tříd přijaty děti s těmito registračními čísly: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Tím je kapacita školy naplněna.

číst více

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Docházka žáků tedy nebude povinná a nebude každodenní. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (e-mailem třídní učitelce). Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení, které je v sekci "ke stažení". Podrobné organizační pokyny zveřejníme v úterý 5. 5.

číst více

V těchto dnech provádějí třídní učitelé na 1. stupni předběžný průzkum. Vezměte prosím na vědomí, že jde o nezávazný průzkum! Potřebujeme jen odhadnout, kolik žáků by asi přišlo 25. května do školy. Do tohoto data je ještě asi měsíc čas a MŠMT chystá metodické pokyny jak k docházce, tak ke klasifikaci. Řeší se i způsob stravování a provoz školních jídelen. O konkrétních krocích vás budeme včas informovat.

číst více

V pondělí 20. dubna v době od 14 do 16 hodin budou v ředitelně vydávány zápisové lístky pro uchazeče do učňovských oborů. Týká se to tedy žáků, kteří NEDĚLAJÍ přijímací zkoušky. Další termíny budeme přidávat podle potřeby.

číst více

Oznamujeme rodičům žáků, kteří se měli účastnit zájezdu do Anglie, že storno poplatek zaplatí škola. Částka, kterou jste zaplatili, bude převedena na účet, ze kterého byla odeslána.

číst více

V souvislosti se zrušením zájezdu do Anglie se nám množí připomínky a dotazy k výši storno poplatku. V tuto chvíli řešíme s naším právníkem stanovení konkrétní odpovědnosti mezi námi a cestovní agenturou. Dále budeme celou záležitost řešit se zřizovatelem. O vývoji celé situace vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

číst více

Vážení rodiče, nabízíme vašim dětem projekt "On-line družina". Určen je pro žáky 2. - 4. ročníků. V rámci on-line komunikace budeme s vašimi dětmi v kontaktu formou nenáročných výtvarných, kreativních, sportovních a podobných činností. Vše je nepovinné, ale budeme rády, když se zapojíte. Napište prosím na e-mail: Druzina234@2zscbrod.cz. Přejeme pevné zdraví. Vaše vychovatelky

číst více