Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové, s blížícím se termínem začátku školního roku stále očekáváme doporučení MŠMT, podle kterých budeme upravovat další podmínky provozu naší školy od 1.září 2020. Vedení ZŠ Tyršova 68

číst více

Na základě výsledků konkurzního řízení byla Radou města od 1. srpna 2020 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Jitka Majerová. Kontakty na novou paní ředitelku: Tel.: 735 174 844, e-mail: majerovaj@2zscbrod.cz.

číst více

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců je možnost vrácení zůstatku peněz z kont strávníků. Zůstatek bude vrácen v plné výši, na měsíc září je třeba složit novou zálohu. Kdo nežádá o vrácení peněz, budou mu automaticky převedeny do nového školního roku. V případě dotazů kontaktujte vedoucí výdejny: +420 731 438 445. Vyplněnou žádost vraťte do kanceláře ŠR Scolarest. Žádost najdete v sekci "ke stažení".

číst více

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci MŠMT vyhlásilo dobrovolnou možnost setkání žáků druhého stupně ve školách od 8. 6. 2020. Nebude se jednat o klasickou výuku. Žáci se mohou setkat s třídním učitelem v rámci třídnických hodin nebo s vyučujícími v rámci konzultací. Podrobné informace po rozkliknutí (číst více).

číst více

Žáci 9. tříd a odcházející žáci se po skupinách dostaví do školy v pondělí 15. 6. O časech a skupinách vás bude informovat třídní učitelka. Kromě vrácení učebnic vyklidíte šatní skříňky a vrátíte klíče od nich. V ostatních třídách proběhne výměna učebnic na začátku nového školního roku.

číst více