Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k překročené kapacitě školní jídelny ve Smetanově ulici jsme nuceni přijmout následující opatření: Žáci třetích tříd se budou od 2. 10. stravovat spolu s prvňáky a druháky ve školní jídelně v areálu bývalé nemocnice. Ze "staré" jídelny budou všichni tito žáci odhlášeni, do nové zajdou se stávajícím čipem a v kanceláři se domluví na způsobu platby. Provoz družiny se této situaci přizpůsobí. Děkujeme za pochopení.

číst více

Společnost Partners Financial Services, a.s. uspořádala v Českém Brodě ples, jehož výtěžek obdržela naše škola jako finanční dar. Částku 13 670.- Kč použijeme na nákup zahradního domku pro školní družinu. Společnosti Partners děkujeme.

číst více

K základnímu vzdělávání se přijímají děti, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí pod těmito registračními čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 112, 113 a 114.

číst více

Zákonný zástupce, který bude během zápisu žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, doloží žádost doporučením školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. (Viz § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017)

číst více

Od dnešního dne je "stará" e-mailová schránka info@2zscbrod.cz nefunkční. Pro komunikaci se školou používejte pouze 2zscbrod@iol.cz.

číst více