Aktuality

Zápis do prvních tříd se koná v pátek 5. dubna od 9 do 17 hodin a v sobotu 6. dubna od 8 do 11 hodin v přízemí budovy v Žitomířské ulici (pod penzionem Anna). Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulém školním roce odloženou školní docházku. K zápisu přineste rodný list dítěte. Pokud budete žádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení.

číst více

Odjezd na lyžařský kurz bude v sobotu 19. ledna v 9 hodin od školy. Sraz účastníků je v 8,45, návrat v pátek 25. 1. kolem 11,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více

Odjezd na lyžařský kurz bude v neděli 13. ledna ve 13 hodin od školy. Sraz účastníků je ve 12,45, návrat v sobotu 19. 1. kolem 15,00. Prosíme rodiče, aby neparkovali před školou a nechali tak prostor pro autobus.

číst více
6.12.

A zase je tu Mikuláš. Žáci devátých tříd se proměnili na anděly, čerty a velel jim svatý Mikuláš. Velmi kvalitně sehráli všichni své role a připravili spolužákům pěkné dopoledne. Taky klientům penzionu Anna nadělovali. A nejen dobroty, ale hlavně vlídné slovo, úsměv a také vánoční písničky.

číst více fotogalerie

Děkujeme firmě MGC servis s. r. o. za sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč. Za tento dar pořídíme na školní zahradu stůl na stolní tenis a příslušenství.

číst více

Nabízíme našim žákům možnost zúčastnit se zájezdu do krásného bavorského města Regensburgu (Řezno). Termín je 12. prosince, cena 619,- Kč, odjezd v 6 hodin od školy, návrat kolem 22.00. Na programu je prohlídka města, návštěva knížecího zámku Thurn Taxisů, adventní trh a podvečerní zastávka v Abensbergu. Podrobné informace podá paní učitelka Kvapilová.

číst více

V úterý 9. října naši žáci velmi úspěšně reprezentovali školu na fotbalovém turnaji v Kolíně. Díky svému umu, obrovské bojovnosti celého týmu a pochopitelně i troše toho fotbalového štěstíčka se kluci na závěr mohli radovat ze stříbrných medailí za druhé místo v konkurenci dvanácti škol. Sestava: Petr Doležel, Filip Rezek, Jan Vašina (všichni 9.A), David Kubelka, Matěj Vokáč (oba 9.B), Jiří Kořínek, Martin Šermauer (oba 8.A) a Filip Blecha (7.A).

číst více

Během letošních prázdnin proběhla v našich budovách spousta akcí souvisejících s provozem školy. V budově pod penzionem Anna jsme rekonstruovali kotelnu. Během výměny kotlů byly odstraněny některé další závady, které způsobovaly špatnou funkčnost topení v budově. V této budově jsme opravili boční vchod, vymalovali přízemí, nakoupili nový nábytek do tříd, na družinovou zahradu a počítač do družiny. Letos jsme tedy po loňských 700 tisíc investovali do této budovy dalších 780 000 Kč. Z projektu Šablony II jsme do této budovy pořídili dvě interaktivní tabule. Druhou největší prázdninovou akcí byla celková rekonstrukce obou chlapeckých sociálních zařízení v hlavní budově. Díky vlastním firmám (instalatér, elektrikář, zedník, obkladač…) máme za 420 000,- Kč hezké a moderní sociálky na obou patrech. Z rozpočtu zřizovatele jsme letos koupili další 3 interaktivní tabule a několik počítačů.

číst více

I v tomto školním roce se zúčastní naši žáci výuky plavání v Čelákovicích. Třídy 3.A a 3.B od 11. 9. do 19. 2., třída 2.B od 6. 9. do 24. 1., třídy 2.A a 2.C od 28. 2. do 20. 6. Na všechny kurzy jsme získali dotaci na dopravu díky rozvojovému programu MŠMT "Podpora výuky plavání na základních školách".

číst více

Placení obědů a přihlašování nových strávníků (1. - 4. ročník) je možné v pracovních dnech od 7,30 do 12 hodin, v pátek 31. 8. do 15,00. V jídelně se bude vařit od úterý 4. 9. Případné dotazy vám zodpoví paní Lucie Tlustá - 731438445.

číst více