Aktuality

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci MŠMT vyhlásilo dobrovolnou možnost setkání žáků druhého stupně ve školách od 8. 6. 2020. Nebude se jednat o klasickou výuku. Žáci se mohou setkat s třídním učitelem v rámci třídnických hodin nebo s vyučujícími v rámci konzultací. Podrobné informace po rozkliknutí (číst více).

číst více

Žáci 9. tříd a odcházející žáci se po skupinách dostaví do školy v pondělí 15. 6. O časech a skupinách vás bude informovat třídní učitelka. Kromě vrácení učebnic vyklidíte šatní skříňky a vrátíte klíče od nich. V ostatních třídách proběhne výměna učebnic na začátku nového školního roku.

číst více

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v pracovních dnech od 7,30 do 12,00. Pokud si je nevyzvednete, rozdáme vám je v září.

číst více

V sekci "ke stažení" najdete rozvrh hodin, podle kterého by se měly učit jednotlivé skupiny. Naleznete v něm i jména vyučujících, místnosti a začátky vyučování. Připomínáme rodičům, že při příchodu do školy vyplní a odevzdají čestné prohlášení (ke stažení).

číst více

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude vydávat ekonomka vždy v pondělí a v úterý od 8,00 do 11,30 v kanceláři školy. Žádost si můžete stáhnout a předvyplnit (ke stažení). Na e-mail zscbrod-hanamajerova@seznam.cz ji můžete poslat i elektronicky. Potvrdíme ji a pošleme zpět.

číst více

V sekci "ke stažení" si můžete stáhnou přihlášku k výuce. Přihlášku je nutné odeslat e-mailem třídní učitelce do 18. května. Rovněž jsou zde k dispozici hlavní informace k organizaci výuky. Podle počtu přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny, rozvrh a přiděleni pedagogové.

číst více

V návaznosti na informace z 2. 5. zveřejňujeme organizaci školní docházky žáků 9. tříd, kteří se připravují k přijímacím zkouškám. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 e-mailem třídní učitelce. Rozklikněte prosím tento článek (číst více).

číst více

Na základě přijímacího řízení byly do budoucích prvních tříd přijaty děti s těmito registračními čísly: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Tím je kapacita školy naplněna.

číst více

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Docházka žáků tedy nebude povinná a nebude každodenní. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (e-mailem třídní učitelce). Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení, které je v sekci "ke stažení". Podrobné organizační pokyny zveřejníme v úterý 5. 5.

číst více