Aktuality

V úterý 9. října naši žáci velmi úspěšně reprezentovali školu na fotbalovém turnaji v Kolíně. Díky svému umu, obrovské bojovnosti celého týmu a pochopitelně i troše toho fotbalového štěstíčka se kluci na závěr mohli radovat ze stříbrných medailí za druhé místo v konkurenci dvanácti škol. Sestava: Petr Doležel, Filip Rezek, Jan Vašina (všichni 9.A), David Kubelka, Matěj Vokáč (oba 9.B), Jiří Kořínek, Martin Šermauer (oba 8.A) a Filip Blecha (7.A).

číst více

Během letošních prázdnin proběhla v našich budovách spousta akcí souvisejících s provozem školy. V budově pod penzionem Anna jsme rekonstruovali kotelnu. Během výměny kotlů byly odstraněny některé další závady, které způsobovaly špatnou funkčnost topení v budově. V této budově jsme opravili boční vchod, vymalovali přízemí, nakoupili nový nábytek do tříd, na družinovou zahradu a počítač do družiny. Letos jsme tedy po loňských 700 tisíc investovali do této budovy dalších 780 000 Kč. Z projektu Šablony II jsme do této budovy pořídili dvě interaktivní tabule. Druhou největší prázdninovou akcí byla celková rekonstrukce obou chlapeckých sociálních zařízení v hlavní budově. Díky vlastním firmám (instalatér, elektrikář, zedník, obkladač…) máme za 420 000,- Kč hezké a moderní sociálky na obou patrech. Z rozpočtu zřizovatele jsme letos koupili další 3 interaktivní tabule a několik počítačů.

číst více

I v tomto školním roce se zúčastní naši žáci výuky plavání v Čelákovicích. Třídy 3.A a 3.B od 11. 9. do 19. 2., třída 2.B od 6. 9. do 24. 1., třídy 2.A a 2.C od 28. 2. do 20. 6. Na všechny kurzy jsme získali dotaci na dopravu díky rozvojovému programu MŠMT "Podpora výuky plavání na základních školách".

číst více

Placení obědů a přihlašování nových strávníků (1. - 4. ročník) je možné v pracovních dnech od 7,30 do 12 hodin, v pátek 31. 8. do 15,00. V jídelně se bude vařit od úterý 4. 9. Případné dotazy vám zodpoví paní Lucie Tlustá - 731438445.

číst více

V závěru školního roku dosáhli naši žáci dalších úspěchů v různých soutěžích. V okresním kole Pythagoriády zvítězil žák 8.B Jaroslav Boháč, Marek Hladík obsadil třetí místo. Mezi páťáky se dařilo Jakubovi Zhřívalovi (2. místo) a mezi sedmáky Evě Hahnové (3. místo). V krajském kole olympiády v angličtině nás úspěšně reprezentoval Štěpán Talacko.

číst více

Jednou z oblíbených akcí školy je každoroční závěrečná akademie 9. tříd. Letos proběhla v úterý 12. 6. v nabité sokolovně. Společné téma všech vystoupení bylo retro, ale protože pro každého znamená retro jinou představu, vznikla nakonec velice pestrá přehlídka vystoupení. Kdyby se ve škole vyučoval předmět manažerství, dramaturgie a režie, rozdali bychom samé jedničky. Takto nás aspoň těšily skvělá atmosféra a velmi přívětivé ohlasy.

číst více fotogalerie

Upozornění pro placení sporožirem (týká se pouze strávníků, jejichž platby probíhají pomocí sporožira): Česká spořitelna ruší sběrné účty (inkasní platby sporožirem) a převádí je na běžné účty. Z tohoto důvodu je třeba si zařídit od srpna 2018 trvalý příkaz na platby stravného. U každé platby je nutno zadat VS strávníka (naleznete na strava.cz nebo informace v kanceláři ŠJ). Záloha na stravné činí: 7-10 let 550 Kč, 11-14 let 600 Kč, 15 a více 600 Kč. Vratky stravného: Nově budou veškeré zůstatky na stravném vráceny všem strávníkům. Přeplatky zašleme během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte během srpna, nejpozději do 25. v měsíci. (Např. stravné na září do 25. 8. 2018)

číst více

Vzhledem k tomu, že 25. května nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme nuceni k tomuto dni upravit i Školní řád. V tomto dokumentu přibude ČÁST SEDMÁ - Ochrana osobnosti ve škole. Doplněný Školní řád je v sekci "ke stažení".

číst více

K zápisu se dostavilo celkem 86 dětí, z toho jich bude mít 13 odloženou školní docházku. Vzhledem k omezené kapacitě školy můžeme ve školním roce 2018/19 otevřít pouze dvě první třídy. Do nich budou přijaty jen děti s trvalým bydlištěm v Českém Brodě. Všem ostatním žadatelům o přijetí (trvalé bydliště mimo Č. Brod) doporučujeme dostavit se k zápisu na ZŠ Žitomířská (23. 4.). Přijatí žáci (reg. čísla): 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

číst více