Aktuality

Od středy 14.10.2020 do pátku 23.10.2020 školní jídelny hromadně odhlásí všechny žáky 1. i 2.stupně. ŠJ v ulici Bedřicha Smetany 2.stupeň - lze si individuálně vždy den dopředu přihlásit stravu a dojít si pro oběd pouze od 11:30 do 12:30. ŠJ v Bezručově ulici Scolarest 1.stupeň - stravu poskytovat nebude. Školní družina nebude v provozu po celou dobu mimořádného opatření.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci. Od středy 14.10.2020 jsou nařízením MŠMT uzavřeny základní školy včetně tříd 1.stupně. Všechny ročníky přecházejí do 23.10.2020 na distanční výuku. Následují avizované prázdniny. Předpokládaný návrat do škol dle MŠMT je plánován na 2.11.2020. V souvislosti s distanční výukou byli žáci i rodiče seznámeni o formě výuky.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! V přílohách předáváme informace o organizaci docházky od 12.10.2020. Zároveň bylo vše sděleno žákům osobně třídními učiteli, písemně na informačním letáčku, rodiče obdrží veškeré informace také elektronicky. Žáci na distanční výuce, kteří si individuálně přihlásí obědy, si mohou v určeném čase oběd odnést ve vlastní nádobě. V jídelně oběd nebudou konzumovat.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci! Sledujeme a zpracováváme aktuální informace k opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií. Opatření k úpravě docházky a k organizaci výuky 2.stupně obdrží všichni žáci zítra. První stupeň pokračuje ve stejném režimu jako dosud, ruší se výuka plavání. Mění se také organizace školního roku - podzimní prázdniny se opatřením ministra školství stanovují již od pondělí 26.10.2020. Mgr. Jitka Majerová, ředitelka

číst více

· Vážení občané, upozorňujeme Vás na zvýšené riziko přenosu koronaviru v Českém Brodě a okolí. Zejména pak v době oslav posvícení a při návštěvě pouťových atrakcí, které nás o víkendu v centru města čekají. Apelujeme na dodržování zásad hygieny, dodržování dvoumetrových rozestupů a zvážení účasti na večerním sobotním ohňostroji, kdy se na náměstí sejde hodně lidí. Doporučujeme použití dezinfekčních prostředků, které najdete u každé atrakce. I přes upozornění radnice provozovatel trvá na pokračování akce včetně ohňostroje. Věříme, že společnými silami se nám podaří rizika minimalizovat a zachovat si pevné zdraví.

číst více

Oznamujeme, že od pátku 18.září 2020 je pro žáky a vyučující 2.stupně povinné nošení roušek ve všech prostorách budovy a při výuce ve třídách. Žádáme rodiče o zajištění alespoň 2 roušek na výměnu. Zároveň je důležité vybavit žáky igelitovými sáčky na uložení čistých a již použitých roušek. Tato povinnost se vztahuje také na žáky 3.A, kteří mají svou kmenovou třídu na hlavní budově. Pro třídy 1.stupně se pravidla nemění. Děkujeme za spolupráci.

číst více

Vážení rodiče, žádám vás o aktualizaci vašich emailových adres a o jejich předání třídním učitelům. Můžete toto učinit i formou informace do žákovské knížky nebo zasláním na školní email třídní učitelky/ učitele, který je ve formátu příjmení@2zscbrod.cz. Třídní učitelky/ učitelé mohou touto cestou rozesílat hromadně potřebné a důležité informace. Děkuji. Mgr. Jitka Majerová

číst více

Žáci a učitelé druhého stupně naší školy se v úterý 15. září znovu připojili k charitativní akci „Teribear hýbe Českem“. V předchozích letech červený medvěd Teribear pomáhal potřebným dětem na pražském Vítkově, letos kvůli koronavirovým opatřením nebylo možné přijet do Prahy, ale přispět jsme mohli alespoň dopolední procházkou po okolí Českého Brodu. Všechny třídy využily krásného počasí, rozprchly se do bližšího i vzdálenějšího okolí našeho města, užily si pobytu na čerstvém vzduchu a co je hlavní, na účet Teribear naše škola přispěla sympatickou částkou 5000 ,- Kč. Foto tříd 6.A, 9.C a 7.B v galerii.

číst více

Vážení rodiče, milí žáci, od čtvrtka 10.9.2020 je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví nařízeno povinné nošení roušek ve školách. Žádáme, aby žáci od zítřejšího rána vstupovali do budov se zakrytým nosem a ústy. Doporučujeme vybavit žáky dostatečným počtem roušek na výměnu.

číst více