Aktuality

Vzhledem k celkové epidemiologické situaci upozorňujeme, že do budov školy mohou vstupovat pouze žáci, vyučující a další zaměstnanci školy. Zákonným zástupcům a cizím osobám je vstup povolen pouze ve výjimečných případech, pouze s rouškou a s dodržením hygienických opatření. Vždy do předchozí telefonické dohodě! V ostatních situacích lze požádat vyučujícího, zaměstnance školy o konzultaci elektronicky, případně mimo budovu. Děkujeme.

číst více

Vážení rodiče, hygienická kapacita školní jídelny v ulici Bedřicha Smetany (800 strávníků), kterou spravuje ZŠ Žitomířská 885, je v tuto chvíli naplněna. Pokud jste do této školní jídelny nestačili své děti přihlásit, musíte je přihlásit do výdejny firmy Scolarest v areálu nemocnice, která má též své kapacitní limity. Od 1. února by měla být v provozu nová školní jídelna v areálu nemocnice, kde bude kapacita již dostačující pro všechny školy. Děkujeme za pochopení

číst více

Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové, s blížícím se termínem začátku školního roku stále očekáváme doporučení MŠMT, podle kterých budeme upravovat další podmínky provozu naší školy od 1.září 2020. Vedení ZŠ Tyršova 68

číst více

Na základě výsledků konkurzního řízení byla Radou města od 1. srpna 2020 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Jitka Majerová. Kontakty na novou paní ředitelku: Tel.: 735 174 844, e-mail: majerovaj@2zscbrod.cz.

číst více

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců je možnost vrácení zůstatku peněz z kont strávníků. Zůstatek bude vrácen v plné výši, na měsíc září je třeba složit novou zálohu. Kdo nežádá o vrácení peněz, budou mu automaticky převedeny do nového školního roku. V případě dotazů kontaktujte vedoucí výdejny: +420 731 438 445. Vyplněnou žádost vraťte do kanceláře ŠR Scolarest. Žádost najdete v sekci "ke stažení".

číst více